Munchmuseet, MM N 554

MM N 554, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 554 bl. 1r

    Da det dessverre er vanskeligt at faa takket er mig umuligt
at takke hver enkelt for den
ære der blev vist mig på min
75 års fødselsdag så ber jeg på denne
måte at få si min hjertelige takk    Jeg har hjulpet min
niece meget men er ikke
hennes forsørger    Hun har
mand begge er i sin bedste alder
så er der flere velstående nær
lisså nære slægtninger