Munchmuseet, MM N 558

MM N 558, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 558 bl. 1r

    Jeg må be ligningsvæsenet
gi mig en forklaring når de
gang på gang benægter min på tro
og lov givne erklæringen

    Jeg må kunne få en mer bestemt
veiledning m om hva der lar  …  sig
afskrive – opføre til afdrag –

    Jeg ød ødelægger gang på gang
lange tider af året på at give
dobbelt forklaring – Først en i Januar
så en enn vanskeliger senere forat arbeide
atter in i sagen og forat komme akkurat
til samme resultat

    Hvad s