Munchmuseet, MM N 569

MM N 569, Munchmuseet. Datert 1912. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 569, s. 1
    
    Kjære ven!
 Jeg er
nu snart pengeløs
og

 

Munchmuseet N 569, s. 2

    Ich uberlasse Ihnen
3 Colectionen – 600 Druck
Exemplar kostet 50–100 ‹Mrks›
{ … }un unter meine
Controlle gedruckt
auf Japan – und
Englishe Papir –
Die Halfte Einnahme
alzo dass wenn Sie ein
Druck fur 50 verkauft
dann kriege ich 25 –
Sie legen Drucken kostend
{ … }700 Mrkt aus

 

Munchmuseet N 569, s. 3
      
Munchmuseet N 569, s. 4