Munchmuseet, MM N 597

MM N 597, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 597, s. 1

    Hun hadde med engang fåt
no hårdt i udr udtrykket –
hun løste håret – lod det glide ned
over skuldrene – slænget det det så
tilbage { … }på ryggen med
en utålmodi bevægelse –
hun var så vakker nu – så
ud som en fortørnet dronning
– Det er vist bare at jeg
er sygeli a mig sa Brandt Kommentar
at jeg sier sånt
Vil du kysse mig –
Han omfav han la armen om halsen hendes
– han la sig ind til brystet
hendes og kyste som han pleiet – det
– h‹a›n så  …  in i hendes
ansigt – øinene flammet
de flammet øinene hennes
som aldri før

    Han drog Hun trykket ham
ind til sig – kysset ham på
halsen på hode – på øinene –

    Hun smøg sig in til ham
kastet sig over ham { … }sit hvide
nøgne legeme over ham –
med en ‹kje› trykket ham krampag

 

Munchmuseet N 597, s. 2

    Jeg
    Hun hadde aldri været
så længe hos ham – han
tag tag hende om  …  om
ikke at gå – han var
hed {–}som aldri før – han
vilde måtte favne hende
igjen føle hendes kys – igjen
– atter gløden var udbrændt da de
reiste  …  – de

    Hun stod rank og
ordnet sit hår {–}med en ‹dronnings›

    Han \holdning/
    Ha Det var no i udtrykket
hennes som han følte angest for
– han vidste ikke hvad det var –

    Du kommer vel op Lørdag –
spurte han

    Ja
    Hun gjorde et usædvanli omhyggeli langt
toilette –

    Hvorfor sa han Skal du noen
steds – For hvem pynter du
dig –

    Jeg skal Bangs
Ha Så du træffer Literat B. Kommentar

 

Munchmuseet N 597, s. 3

da sa han ærg{ … }erlig –
Han kunde ikke erindre hende
{ … }at ha set hende så vakker
som iaften –

    Han trode hun pyntet sig
for lit B. Kommentar