Brandt

Litterær figur antakelig basert på Edvard Munch. Figuren opptrer med varierende fornavn: Erik, Kristian og Bernhard.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2760, bl. 8v
MM T 2760, bl. 9r
MM T 2760, bl. 9r
MM T 2760, bl. 9r
MM T 2760, bl. 9r
MM T 2730, bl. 16v
MM T 2734, s. 2
MM T 2800, s. 17
MM T 2800, s. 19
MM T 2800, s. 51
MM T 2800, s. 79
MM T 2800, s. 79
MM N 97, s. 1
MM N 97, s. 1
MM N 99, s. 3
MM N 101, s. 1
MM N 101, s. 1
MM N 101, s. 1
MM N 101, s. 2
MM N 101, s. 2
MM N 101, s. 3
MM N 101, s. 3
MM N 101, s. 3
MM N 101, s. 3
MM N 101, s. 3
MM N 101, s. 4
MM N 101, s. 4
MM N 101, s. 4
MM N 102, s. 1
MM N 102, s. 2
MM N 102, s. 3
MM N 102, s. 3
MM N 102, s. 3
MM N 102, s. 3
MM N 102, s. 4
MM N 102, s. 4
MM N 104, s. 1
MM N 104, s. 3
MM N 112, s. 1
MM N 112, s. 1
MM N 112, s. 2
MM N 120, s. 1
MM N 120, s. 1
MM N 120, s. 1
MM N 120, s. 1
MM N 120, s. 2
MM N 120, s. 2
MM N 120, s. 3
MM N 120, s. 3
MM N 120, s. 3
MM N 121, bl. 1r
MM N 121, bl. 1r
MM N 469, s. 1
MM N 469, s. 1
MM N 469, s. 3
MM N 469, s. 3
MM N 469, s. 5
MM N 469, s. 5
MM N 470, bl. 1r
MM N 470, bl. 1r
MM N 471, s. 4
MM N 471, s. 4
MM N 471, s. 4
MM N 485, s. 1
MM N 485, s. 1
MM N 485, s. 1
MM N 485, s. 2
MM N 486, s. 1
MM N 486, s. 2
MM N 486, s. 2
MM N 486, s. 3
MM N 486, s. 3
MM N 487, s. 3
MM N 487, s. 4
MM N 493, s. 1
MM N 493, s. 1
MM N 493, s. 4
MM N 493, s. 5
MM N 493, s. 7
MM N 496, s. 1
MM N 496, s. 1
MM N 496, s. 2
MM N 496, s. 4
MM N 496, s. 4
MM N 496, s. 5
MM N 496, s. 6
MM N 496, s. 8
MM N 496, s. 9
MM N 496, s. 9
MM N 496, s. 10
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 12
MM N 496, s. 12
MM N 496, s. 12
MM N 496, s. 12
MM N 496, s. 15
MM N 496, s. 16
MM N 496, s. 19
MM N 496, s. 20
MM N 496, s. 20
MM N 496, s. 20
MM N 496, s. 20
MM N 496, s. 20
MM N 496, s. 21
MM N 496, s. 21
MM N 502, s. 1
MM N 503, s. 3
MM N 503, s. 3
MM N 503, s. 3
MM N 503, s. 3
MM N 503, s. 5
MM N 503, s. 6
MM N 503, s. 6
MM N 503, s. 9
MM N 503, s. 9
MM N 503, s. 11
MM N 503, s. 12
MM N 503, s. 12
MM N 503, s. 15
MM N 503, s. 15
MM N 503, s. 17
MM N 503, s. 18
MM N 507, s. 1
MM N 507, s. 1
MM N 507, s. 2
MM N 507, s. 2
MM N 507, s. 2
MM N 511, s. 1
MM N 511, s. 2
MM N 511, s. 2
MM N 511, s. 2
MM N 513, s. 1
MM N 513, s. 1
MM N 513, s. 1
MM N 513, s. 2
MM N 517, s. 1
MM N 517, s. 2
MM N 518, s. 1
MM N 518, s. 2
MM N 518, s. 2
MM N 522, s. 1
MM N 522, s. 1
MM N 525, bl. 1r
MM N 542, s. 1
MM N 542, s. 1
MM N 542, s. 1
MM N 542, s. 2
MM N 542, s. 2
MM N 542, s. 3
MM N 542, s. 3
MM N 543, s. 1
MM N 543, s. 1
MM N 544, s. 1
MM N 544, s. 1
MM N 544, s. 3
MM N 544, s. 3
MM N 544, s. 3
MM N 544, s. 4
MM N 544, s. 4
MM N 544, s. 4
MM N 573, s. 1
MM N 573, s. 1
MM N 573, s. 4
MM N 573, s. 4
MM N 573, s. 5
MM N 573, s. 6
MM N 573, s. 6
MM N 574, s. 1
MM N 574, s. 3
MM N 574, s. 3
MM N 575, s. 1
MM N 575, s. 2
MM N 575, s. 2
MM N 578, s. 1
MM N 578, s. 1
MM N 578, s. 1
MM N 578, s. 2
MM N 578, s. 2
MM N 578, s. 3
MM N 578, s. 3
MM N 578, s. 3
MM N 578, s. 4
MM N 578, s. 4
MM N 578, s. 4
MM N 578, s. 6
MM N 578, s. 7
MM N 578, s. 7
MM N 578, s. 8
MM N 578, s. 11
MM N 578, s. 12
MM N 578, s. 12
MM N 578, s. 12
MM N 578, s. 13
MM N 578, s. 13
MM N 578, s. 13
MM N 579, s. 3
MM N 579, s. 3
MM N 580, s. 2
MM N 580, s. 2
MM N 580, s. 2
MM N 580, s. 3
MM N 580, s. 3
MM N 580, s. 3
MM N 580, s. 3
MM N 580, s. 4
MM N 580, s. 4
MM N 580, s. 4
MM N 580, s. 4
MM N 580, s. 4
MM N 580, s. 4
MM N 582, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 2
MM N 583, s. 3
MM N 583, s. 4
MM N 583, s. 4
MM N 584, s. 3
MM N 584, s. 4
MM N 584, s. 4
MM N 585, s. 2
MM N 585, s. 3
MM N 585, s. 3
MM N 585, s. 3
MM N 585, s. 3
MM N 585, s. 3
MM N 585, s. 4
MM N 585, s. 4
MM N 586, s. 2
MM N 587, s. 2
MM N 587, s. 2
MM N 587, s. 3
MM N 587, s. 3
MM N 587, s. 4
MM N 587, s. 4
MM N 587, s. 4
MM N 587, s. 4
MM N 587, s. 4
MM N 587, bl. 3v
MM N 587, bl. 3v
MM N 587, bl. 2r
MM N 587, bl. 2v
MM N 591, s. 1
MM N 591, s. 1
MM N 591, s. 3
MM N 591, s. 3
MM N 591, s. 3
MM N 591, s. 4
MM N 591, s. 4
MM N 592, s. 1
MM N 593, s. 1
MM N 593, s. 1
MM N 593, s. 1
MM N 593, s. 1
MM N 593, s. 1
MM N 593, s. 2
MM N 593, s. 2
MM N 595, s. 1
MM N 596, bl. 1r
MM N 596, bl. 1r
MM N 597, s. 1
MM N 600, s. 1
MM N 600, s. 3
MM N 601, bl. 1r
MM N 604, s. 2
MM N 604, s. 3
MM N 604, s. 3
MM T 2704, s. 1
MM T 2771, bl. 20r
MM T 2771, bl. 20v
MM T 2771, bl. 20v
MM T 2771, bl. 20v
MM T 2771, bl. 20v
MM T 2771, bl. 31r
MM T 2771, bl. 35r
MM T 2771, bl. 40r
MM T 2771, bl. 40r
MM T 2771, bl. 40v
MM T 2771, bl. 40v
MM T 2771, bl. 40v
MM T 2771, bl. 40v
MM T 2771, bl. 41v
MM T 2771, bl. 41v
MM T 2771, bl. 42r
MM T 2771, bl. 42r
MM T 2771, bl. 51v
MM T 2771, bl. 52r
MM T 2771, bl. 52v
MM T 2771, bl. 52v
MM T 2771, bl. 53r
MM T 2771, bl. 53v
MM T 2771, bl. 53v
MM T 2771, bl. 53v
MM T 2771, bl. 54v
MM T 2771, bl. 54v
MM T 2893, bl. 35r
MM T 2893, bl. 35r
MM T 2893, bl. 35r
MM T 2893, bl. 35v
MM T 2893, bl. 35v
MM T 2893, bl. 36r
MM T 2893, bl. 42v
MM T 2893, bl. 43r
MM T 2759, bl. 19r
MM T 2759, bl. 19r
MM T 2759, bl. 39r
MM T 2759, bl. 40r
MM T 2759, bl. 40r
MM T 2770, bl. 25r
MM T 2770, bl. 26r
MM T 2770, bl. 28v
MM T 2770, bl. 28v
MM T 2770, bl. 29v
MM T 2770, bl. 29v
MM T 2770, bl. 29v
MM T 2770, bl. 30v
MM T 2770, bl. 31r
MM T 2770, bl. 31r
MM T 2770, bl. 31v
MM T 2770, bl. 31v
MM T 2770, bl. 33r
MM T 2770, bl. 35r
MM T 2770, bl. 35r
MM T 2770, bl. 35r
MM T 2770, bl. 35r
MM T 2770, bl. 36r
MM T 2770, bl. 36r
MM T 2770, bl. 36v
MM T 2770, bl. 36v
MM T 2770, bl. 36v
MM T 2770, bl. 36v
MM T 2770, bl. 37r
MM T 2770, bl. 37r
MM T 2770, bl. 37r
MM T 2770, bl. 37v
MM T 2770, bl. 37v
MM T 2770, bl. 37v
MM T 2770, bl. 37v
MM T 2770, bl. 37v
MM T 2770, bl. 38r
MM T 2770, bl. 43r
MM T 2770, bl. 44r
MM T 2770, bl. 54v
MM T 2784, s. 2
MM T 2784, s. 2
MM T 2784, s. 31
MM T 2784, s. 33
MM T 2789, bl. 16r
MM T 2789, bl. 24r