Munchmuseet, MM N 615

MM N 615, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.
Filologisk kommentar: Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 615, s. 1

    Jeg gik bortover veien med
to venner –

    så gik solen ned
    Himmelen blev pludseli blod
– og jeg følte som et pust af vemod –
en sugende smerte under hjertet

    {S}Jeg standset – lænet mig
til gjæret træt til døden
over den blåsvarte fjor og by
lå skyer af blod dryppende
{ … }rygende blod

    { … }Mine venner gik videre og
jeg sto igjen skjælvende af med et åpent sår
i mit bryst – { … }skjælvende af angest
og jeg følte der gik et stort
uendeligt skrik gennem naturen