Munchmuseet, MM N 646

MM N 646, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 646, s. 1

    Vidste jeg om
Vidste jeg bare – om du {el}holder
a mig eller ikke – Da jeg
så dig en en dag p forleden
in i Grandst { … }bleg
st …  og sortklædt – da
lignet du du en Ma{ … }donna
og  …  – og dit blik var
en bebreidelse – som skar
mig i brystet – – hvor du var
blek – hvor du var fin
– hvor du var stolt –
Og da jeg dengang i dit selskab
hvor spøkte jeg gjore kur
til en dame – som det
jeg gjore bare forat du skule
se det – da synes så jeg
dit ‹lile› blik – Å jeg
da jublet det in i

 

Munchmuseet N 646, s. 2

mig – da  …  da troede
jeg dig – jeg fik ikke
sove – natten – bare
med tanken om at
træffe dig igjen så jeg
kunde se dig hvor
jeg holdt a dig –
– Og aligevel vet jeg
du lyver – dit blik lyver Jeg vet
det jo – jeg vet det jo –
– du går fra en anden
til mig – fra mig til
en anden – { … }osså at
du gik den gang –
– Jeg skjønner vet jo {du}nu
hvorfor du hin aften
pyntet dig så – du {gik}forlod
mig – det var for hans
skyld – Hvor jeg hader
disse andre – jeg ønsker

 

Munchmuseet N 646, s. 3

dig ofte igjen bare for
at gjøre disse andre
– forat de skal have ondt
som jeg –

    Vidste du bare ikke så
så angerfuld ud –

    Vidste jeg bare – om det
var din skyld – eller
min skyld – at det blev
forbi –

    H …  Var det
    Du sa du havde lyst
til at gi mig en ‹påmindelse›
– jeg vet jeg s …  elsket dig
ikke nok som jeg burde dengang
jeg vidste jo selv ikke hva
om min egen kjærlighed
før det blev forsent –
– var det du mente
da du den dag b … 
– mødte mig mig med
 …  ordet – og jeg skreg
til dig i raseri –

    Jeg vil ikke ‹opsøge› dig
– for jeg vet jo du lyver –

    Denne avstand piner mig
gjør mig gal

 

Munchmuseet N 646, s. 4

    Jeg vet jo det var mig som
ba dig ikke komme – så
ofte – jeg vet jeg ikke s … 
jeg vidste jo ikke selv at
jeg hold a dig – da jeg var
sikker på dig reflekterte jeg
jeg tror jeg ikke selv har
evnen til at leve livet –
 … 

    Nu {det}du er forsent tabt
for mig elsker jeg dig –

    Vidste jeg om det var for at
straffe mig at du gik
til den anden eller er
det fordi du har villet forlade
mig –

    Vidste jeg det var min
skyl skulde det bli godt
m denne uvished mærker
mig – gjør mig gal