Grand Hotel, Grand Café

Hotell, kafé. Oslo, Norge (Karl Johans gate).

Les mer

Grand Hotel, Grand Café er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 11.   Brev fra Tryggve Andersen.
«E.S. Portoen her op for en sådan sending er ikke så svært stor i pakke- posten. Hvis den imidlertid skulde overstige dine øieblikkelige midler, kan du vel finde en af mine kjendinger på «Grand» eller «Gravesen», der vil lægge ud. »
Munchmuseet, MM K 115.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.
«Maler Munck En Dame ønsker at tale med Jer. Telefon Tønsberg Per Telefon …  Grand.»
Munchmuseet, MM K 117.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.
«Det var virkelig morsomt at høre, at du igjen sidder på Grand! Du er nok rent flink nu; men vær nu snil, vær forsigtig, så ikke du får tilfæl- der igjen. – Newfoundlænderen er skudt, så nu jeg trøste mig med mynden. Den er jo for-»
Munchmuseet, MM K 133.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.
«Antageligvis kommer jeg til at reise torsdag den 13. med damp- skibet. Kommer noget iveien, skal jeg skrive, når jeg kommer. Skal jeg skrive til Nordstrand eller «Grand». Du er vel i byen så jeg adresser til «Grand», der træf- fer det dig sikrest – Kommer du nedover en trip med S.»
Munchmuseet, MM K 275.   Brev fra Alfred Hauge.
«I fjor sommer, da jeg var i Aasgaardsstrand, mindes jeg at Du noksaa ofte reiste ind til byen – til «Grand sanatorium», som Du kaldte det. – Du reiser kanske snart ind, og naar Du reiser ind,  …  vil Du da være saa snild at henvende Dig til Wang og si at hans folk kan hente mine møbler. Du faar sansynligvis en kjedelig time at tilbringe – eller kanske det bare tar en halv times tid. Men Wang kan jo ikke vente til jeg selv kommer hjem; – for det er jo for de penge, jeg faar ved auktionen, som jeg skal reise for. –»
Munchmuseet, MM K 594.   Brev fra Tulla Larsen.
«og gir mig arsenik for min anæmi – Mon du har faaet mine to sidste hilsener, som jeg sendte til Grand café?»
Munchmuseet, MM K 816.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Takk for den flotte souper paa Grand! Vi hadde det meget hyggelig.»
Munchmuseet, MM K 1380.   Brev fra Gustav Vigeland.
«Hvad dernæst tomten angaar, da kan den kun bebygges med et indbygget  …  hus med 20 Meters gadebredde. Nabogaarden paa den ene side, Grand Hotel, blir \om nogen tid/ en 5-étages bygning og «Bøndernes Hus» paa den anden side vil bli ‹6› étager høit.»
Munchmuseet, MM K 1562.   Brev fra Linke Jørgensen.
«saa kommer de Aftener, hvor Deres Venner efter en anstrengende Ophæng- ning skal belønnes med en lille fin Diner paa »Grand«; jeg kan saa tydeligt huske Dem sige – søvnig, som De var – tag femti Kr til – tag bare femti kr. til – – Hvis jeg havde talt med Hr. Ravens- berg personlig, og ikke blot i Telefonen, vilde jeg have spurgt ham, og Det selv var fornøjet – rigtig fornøjet – med de nye Por- trætter De har malet nu til Udstilling, og hvem det var; og saa vilde jeg have bedt ham, hvis Pressen oppførte sig elskværdigt, at sende mig nogle Udklip, for den Slags jordiske Ting glemmer De jo ganske, ved jeg! – –»
Munchmuseet, MM K 1570.   Brev fra Linke Jørgensen.
«Og nu har De altsaa vovet Dem ind i selve \den/ fjendtlige Lejr – Vorherre holde sin Haand over Dem – – saa det ikke bliver sidste Gang, De blander Dem mellem Menneskene; men jeg tror bestemt ikke, De har gjort Forsøget, før De var sikker paa at kunne gennemføre det! Ved Ordningen af denne Udstilling har De maaske selv været Fjerdemand ved en lukullisk Souper paa »Grand«, og ikke blot Telefonmedlem, som for 2 Aar siden; jeg vil haabe, De i saa Fald maa have følt Dem mere vaagen end den Gang! Til Lykke med deres nye Ejen- dom, jeg kan se Dem rejse Hovedet endnu højere end sædvanligt, naar»
Munchmuseet, MM K 3428.   Brev fra Emil Rudolf Weiss.
«Von Hettner hab ich nichts mehr gehört. – Nun lebe wohl, lieber Alter, sitze nicht allzu viel im Grand Café – Deim Bild hängt stets an meiner Wand, damit ich Dich wenigstens so bei mir habe!»
Munchmuseet, MM K 3810.   Brev fra Gustav Pauli, Kunsthalle zu Hamburg.
«Von Sonnabend 7 Mai bis Montag 9 Mai abends bin ich in Oslo. Kann ich Sie da sprechen? Hoffentlich ja! Weil ich Ihre Adresse nicht kenne, schicke ich den Brief an das Grand Hotel in Oslo, wo ich wohne. Sie sind so bekannt, daß man dort Ihre Adresse wissen wird.»
Munchmuseet, MM K 3811.   Brev fra Gustav Pauli, Kunsthalle zu Hamburg.
«Mit grosser Freude entnehme ich Ihrem Telegramm, dass mein kleines Buch sich gefunden hat. Ich bitte es sofort durch den Portier des Grand-Hotel an die Kunsthalle in Hamburg abschicken zu lassen. Ich werde natürlich die Portokosten sofort ersetzen.»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch.
«Friluftskafeerne begynder man at sætte istand – og snart aabner vel ogsaa Grand sine Vægge – for allerede nu er det næsten for varmt at sidde de- rinde.      Oppe pa Udstillingen er naturligvis dine Venner stadig at se – det er en meget pen Udstilling og meget god – din Paavirkning er forresten tydelig at se hos de fleste yngre Malere. Holmbo’s Dekorationsstykke vækker Opsigt – noget andet end Dekoration kan jeg dog u- mulig se i den – de vil tage sig udmærket ud i rigt orientalsk møbelerede og drapperede»
Munchmuseet, MM N 105.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1897 . Se s. 1
«Den næste dag var han på Grand tidlig om morgenen han hadde ikke kunnet sove – mon hun kom idag – han gik på Gravesen – så var han ude igjen – Han Var Timerne g vilde ikke gå – ved 3 tiden var v han på bryggen for at se om hun kom hun var der ikke – det var ikke at holde – skulde han reise i morgen ned til hende – men kanske hun kom i morgen – hvad skulde han gjøre»
Munchmuseet, MM N 105.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1897 . Se s. 2
«Hele dagen var han på gaden eller på Grand og { … }den næste formiddag –»
Munchmuseet, MM N 105.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1897 . Se s. 3
«Han så { … }bare den sort – dette smilet – den sorte Han gik uden at vide af det han skulde være hjemme – men så var han på Grand drømme ind i { … }den tykke røgen –»
Munchmuseet, MM N 112.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se s. 1
«Brandt Kommentar har fåt noe i øinene sier så Brandt Kommentar Krohg en dag på Grand – til en af sine venner – han { … }har nok fåt fruntimmer –»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943 . Se bl. 1v
«For Jensen Hjells portræt fik jeg b en middag { … }til 2 kroner på {g}Grand da det blev færdi –»
Munchmuseet, MM N 146.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935 . Se bl. 1r
«4) Jensen Hjells portræt blev betalt med en middag for 2 kr. på Grand Jensen Hjell var formuende – Frits Thaulow vilde kjøbe billedet for 200 Kr – Det var omtrent en aftalt sag at i lignende tilfælde fik maleren lov at sælge det – Jensen Hjell nægtet det – Hvorfor betalte han selv {mig}Munch ikke 200 kr»
Munchmuseet, MM N 302.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«– Nu blev jeg desværre træt af disse forstyrrelser og gjorde den skjæbnesvangre feil at male begynde på de{n}t egentlige billede i et værelse på Grand – Der var {e}lyset ganske anderledes og statsministeren var vist osså blit  …  n svagere – Han blev jo syg lige efter»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Drachmann sad på GrandDer  …  De to drabanter skulde underrette ham og de finner gentlemanbohemen om det gik an at han kom»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hauge gik nu og sa hvor blir Drachmann Aa Drachmann? hvor han er herlig Men drabanterne kom drak et glas og  … løb til Grand»
Munchmuseet, MM N 314.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Det var Nogle dage senere sidder jeg på Grand med flere venner – Det var vår – alle vinduer og de de store glas deri var åbnet til Karl Johansgd – der solfyldt var fuld af folk – { … }Der er Ibsen sa vi – Vi så»
Munchmuseet, MM N 314.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«ham «seile» indom som en bred skute – Men hvor forbauset blev vi ikke da han svinget og seilet ind blandt den tætpakkede Grand – – Ibsen i Cafeen – ‹umuli› – aldri før forekommet –»
Munchmuseet, MM N 314.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Siden talte jeg med ham aften på Grand i de{n}t lille læseværelse på Grand»
Munchmuseet, MM N 314.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Siden talte jeg med ham aften på Grand i de{n}t lille læseværelse på Grand»
Munchmuseet, MM N 377.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hjalp Det var for circa 10 år siden gutten til Meidel 1 mnd 1500 kr til sanatorium – desværre forsent Et år efter 1500 kr til søsteren – hun kom sig. Jeg hørte at det stod dårligt til med Andrea og familie og på Grand spurte jeg Victor Mogens om hvordan det var Victor Moge{ … }ns forklarte harskt i fleres påhør at det var den rene nød deroppe og at de havde intet at leve for – Jeg spurte min advokat og han forhørte sig deroppe – Han sa at jeg ikke måtte hjælpe da det intet nyttet – De levet over ævne Jeg sendte alligevel 2000 kr – Det gik til at bygge et fjeldhus –»
Munchmuseet, MM N 415.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«studer går jeg på Grand Karl Johan der var ful af mennesker – – Jeg får den ide at gå ind på læsesalen på Grand – Der var uten- landske – og tyske aviser – Der i Hjørnet ved vinduet til Karl Johan halvt i skyggen sidder Ibsen bak sin avis – hvorpå h han ti{ … }tter af og til med sit store blinkende øie bak { … }brillerne omkring i værelset – – Her holdt han han til hver dag ved middagstider og læste aviser og tok sin pjolter – Her havde han en liten forbindelse med det {a}Europa han havde forladt –»
Munchmuseet, MM N 415.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«– Der er jo I{s}bsen sier noen – – og der g ser man vi hans brede lille men udfyldend skikkelse i døråbningen –  …  og in på Grand»
Munchmuseet, MM N 511.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889–1891 . Se s. 1
«Det var en mørk Februareftermidda  … og –  …  Grand var uhyggeli idag – man sad stille – og drak sin kaffe – noen spilte domino –»
Munchmuseet, MM N 591.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«{ … }De unge kunstnerne sto i klynger udenfor  …  Grand – { … }Det var begyndte at tusmørke – i enkelte butikker var lamperne tændte –  … Gaden var tyk af folk thi folk alle var nu kommet tilbage til byen –»
Munchmuseet, MM N 596.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvorfor mødte han ham nu altid – hv han passerte udenfor hans vinduer – han mødte kunde pludseli møde ham ved e{n}t hjørne – han kunde pludseli kom  …  kom ofte bort til ham når han sad ved vi vinduet på Grand og så forat se efter fru Heiber Kommentar – han forfulgte ham det var tydeli – dævelen åsså –»
Munchmuseet, MM N 600.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«De hadde sat in på { … }Grand og drukket kaffe han Jæger og Udhus –»
Munchmuseet, MM N 600.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Han grøsset me engang – fr han frøs – gasblussen plaffet i blæsten – nedover ved grand mødte han Kaptain Heiberg Kommentargik han ‹forbi› hurti og med faste skridt –»
Munchmuseet, MM N 601.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«{ … }Ind på Grand traf han skuespiller Nissen Kommentar som han kjendte ganske lidt – Denne indviterte han op i and i andre etage på en middag –»
Munchmuseet, MM N 646.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Vidste jeg om Vidste jeg bare – om du {el}holder a mig eller ikke – Da jeg så dig en en dag p forleden in i Grandst { … }bleg st …  og sortklædt – da lignet du du en Ma{ … }donna og  …  – og dit blik var en bebreidelse – som skar mig i brystet – – hvor du var blek – hvor du var fin – hvor du var stolt – Og da jeg dengang i dit selskab hvor spøkte jeg gjore kur til en dame – som det jeg gjore bare forat du skule se det – da synes så jeg dit ‹lile› blik – Å jeg da jublet det in i»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940 . Se bl. 24r
«Gå ned og dræp ham sa Kr{ahg}\ag/Kra{h}\g/ vilde hævne { … }\optrinnet/ på Grand. Alle aviser var da fyldt med \«/{m}\M/unch prygler Haukland –\»/ – En slags reparation – Lindret lidt – men! at Pistol mot Pistol – Død mot Død – Havde jeg vovet det koldt – roligt? var jeg død?»
Munchmuseet, MM N 726.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1892 . Se bl. 1v
«– Du spørger efter polakkens artikkel – den står i «Freie Bühne» for Februar – den er vist at få hos Dybwad Jeg har sendt en kritik i «Frankfurter Zeitung» til tante. Vilde du gjøre mig den tjeneste at forhøre dig enten hos Visdal der sikrest er at se på træffe hos på Grand eller helst stads arkitekt Henrik Bull {–}( det nye theater) Akersgaden – om hvordan det forholder sig med mit lån i Hægdehaugens sparebank – jeg har skrevet i det vide og brede – uden at få svar. Penger har jeg tilsidst sendt banken (altså afdrag og renter) I Hægdehaugens sparebank kunde du osså få beskjed – Skriv meg til herom»
Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892 . Se s. 3
«– Det er sandt – dere har kanske ikke fået det brev hvor jeg ber Andreas skrive til Krohg efter Tusind og {e}En Nat – det vilde være kjedelig at miste den – Skr { … }Skriver han ikke nu blir den borte – han kan osså henvend s{ … }ig til Diriks der er ofte sammen med KrohgKrohgs ho adresse er enten Grand Cafè eller osså simpelthen maleren Krohg Maleren Christian Krohg, Kunstforeningen»
Munchmuseet, MM N 779.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892 . Se s. 1
«Brevet til Sigurd Høst kan han altså ikke besørge –  …  stud. med medicineren Wefrings adresse må dere kunne få vide på hospitalet – Eller på Grand Cafe – Wåge er der ofte – Forresten { … }naturligvis det bedste er at adressere brevet til Høsts modeforretning (i Kongensgade eller { … }Kirkegaden)»
Munchmuseet, MM N 1056.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«I nødsfald har jeg sendt med indlagte kort { … }som { … }dere kan sende til Kandidat Sigurd Høst {hvis}når d{ … }ere er i slem knibe. Hans adresse ved jeg ikke men { … }når { … }du enten sætter Grand Hotel eller «Hammer i {v}Verdens Gang kommer det altid frem –»
Munchmuseet, MM N 1620.   Brev fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg under Jer godt den hytten – men jeg må fortælle { … }hva dengang passeret i Palmehaven på Grand. Jeg havde indtryk af at I havde det vanskeli med penger og spurte da jeg traf Mogens i Palmehaven spurte jeg ham hvordan det egentlig var med Jer»
Munchmuseet, MM N 1620.   Brev fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg under Jer godt den hytten – men jeg må fortælle { … }hva dengang passeret i Palmehaven på Grand. Jeg havde indtryk af at I havde det vanskeli med penger og spurte da jeg traf Mogens i Palmehaven spurte jeg ham hvordan det egentlig var med Jer»
Munchmuseet, MM N 1620.   Brev fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Han skreg da høit så hele Palmehaven hørte det – at I havde så trangt at I h ikke eiet de stole  …  I sad på – og det Det var den rene elendighed – Så sa jeg  …  Så udbredet en af hans venner sig om min kolosale rigdom – Det var    ikke meget fint af Mogens – og jeg kan ikke for{ … }dra ham»
Munchmuseet, MM N 1666.   Brevutkast fra Edvard Munch til Meisse Dørnberger. Datert 1889. Se bl. 1r
«Jeg har været indom { … }Grand hver dag og spurt efter brev og så fik jeg da endelig igår og så satte jeg mig vel fornøiet og smilende i skjægget bort i en krog og læste. det.»
Munchmuseet, MM N 1804.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
« De var ikke hjemme da jeg i dag var oppe { … }hos Dem – Vil De være så snil at give budet besked om når og hvor jeg kan træffe Dem – da { … }jeg gjerne vilde have bud op til Tullik, som jeg hører er syg – Hvis budet ikke træffer Dem – send mig et brev til Grand så snart De kan – Hilsen!»
Munchmuseet, MM N 1973.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ottesen. Ikke datert. Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 2012.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Datert 1932 . Se bl. 1v
«Vedkommende herre der er svoger (eller har været) til mine slægtninger holdt et høilydt foredrag i Palmehaven på GrandFangen og mange andre hørte det om hvor elendig de havde det at de ikke eiet den stol de sat på, ikke havde det nødvendigste og at han sendte dem lidt af og til – Da jeg sendte 3000 kr så kjøbte de en fjeldhytte for dem –»
Munchmuseet, MM N 2308.   Brevutkast fra Edvard Munch til Hugo Kosterka. Datert 18.2.1905 . Se s. 4
«Skulde De komme til Kristiania får De vide { … }hvor jeg er på Grand Café – ellers Aasgaardstrand –»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933 . Se bl. 1v
«Sagen er ikke så vigtig men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på Thorbjørnsen svarer på min protest lidt iltert: «Jeg har gjort mit og forespurt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt si{t}n beskjed af min annen kon{ … }trapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – – Det er Jeg mente jeg havde mest ret til billedet efter Jensens død – De{t}r er forskjellige unøiagtigheter hos Torbjørnsen – Jeg fik en middag på Grand f M …  for 2 kroner. det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr for det. Meget for mig lutfattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægter – Hvorfor gav han mig ikke p 200 kr. for billedet {?}selv? Efter Dr Dedichens sigende havde han engang sagt { … }han vilde testamentere Dedichen billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.»
Munchmuseet, MM N 2800.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.8.1903 . Se bl. 3r
«Landstormen indkaldes. Fienden overskredet grænsen. Rigshospi- talet varslet, reserverer tre pladse. Stor afskedsillumination. Uigjenkaldelig sidste gang. Grand 8-tiden.»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904 . Se s. 2
«Grand eller en anden Cafe har jeg efterglemt mit Fotografiapparat Vil Du få tag i det – – Jeg skal senere skrive hvor det skal sendes»
Munchmuseet, MM N 2818.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 5.12.1904 . Se bl. 2r
« Jeg har et Par Ting til at be Dig om. I Logens Cafe har jeg ved Buffeen { … }lagt til Opbevaring et Par Bøger som jeg har fået af A. Aubert. { … }Ligeledes har jeg sandsynligvis på Grand sat { … }ladet opbevare mit Kodakapparat – Mulig det var i en anden Restaur Café. Vil Du være så snil at opbevare disse Sager for mig – Du skjønner jeg må have { … }Penger af nu da jeg her skal «gjøre» Penger Nu må jeg låne af Jøder – det koster – Penger – { … }Ei heller får jeg gjort mine Sager – { … }Senere vil jeg forhåbentlig få nok – At Kvindemennesket  …  vifter»
Munchmuseet, MM N 2832.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.8.1905 . Se s. 2
«Vil Du være så snil at få tag i Fotografiapparatet der som Du ved blev hensat ‹i› enten på Grand, Logen eller { … }mulig nede ved Culmbacker kjælderen»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909 . Se s. 4
«Jeg håber dette Brev når Dig midt i Kredsen af mine trofaste Venner på Grand – Det er jo rene Seiersbulletinen jeg får og Du kan skjønne det gjør mig godt i Fangenskabet – så godt den ædle Commandant end behandler mig –»
Munchmuseet, MM N 2917.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.5.1926 . Se s. 1
«Jeg havde så gjerne været oppe hos Eder før min lille reise til utlannet – Du vet det har længe været mit ønske men Du ved det osså har været mig umuli – lisså umuli som det var mig i tidligere dage at ga{ … }a over Rosenkrantzgaden til Grand – Pladsskræk i en annen form –»
Munchmuseet, MM N 2918.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 26.5.1926 . Se s. 2
«– Du ved hvorfor jeg tidligere ikke har kunnet besøge Jer – – Det var mig ligeså umuligt {og}at besøke no{ … }gen som det i sin tid var at ‹gjøre› over Rosenkranzgaden til Grand»
Munchmuseet, MM N 2939.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1v
«til en så udmærket Mand som Hr Roede – Hils ham og tak ham hjerteli for det storartede Tilbud {og}han { … }gjorde hin Aften hvor Velfærdskomiteen holdt Sammenkomst og Fest på Grand – Jeg skriver snart – Det er vældige og herlige Kampe der føres deroppe –»
Munchmuseet, MM N 3039.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1892 . Se s. 1
«»
Munchmuseet, MM N 3290.   Brev fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tror forresten at en vis f Osloherre som skriver i Morgenbladet og som vi sidst ‹nævne› har bidraget meget til at gjøre alt floket – Vedkommende herre der har været svoger og meget i forbindelse med dem deroppe holdt for noen år siden et høilydt foredrag i Palmehaven på Grand om hvor nødlidende de var – At de ikke eiet stol at sidde på (eller eiet stoler) og at han sente dem af og til noget – Der sad jeg som en synder – Fangen og mange andre hørte på Da jeg sendte dem 3000 kr kjøbte de en fjeldhytte til børnene –»
Munchmuseet, MM N 3696.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 5
«Livsfrisen er undfanget ved under samtale og stemninger fra bohemtiden – ved bordene på Grand – og ved  … par ture i de lyse nætter»
Munchmuseet, MM N 3776.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 29.9.1903 . Se s. 1
«Landstormen indkaldes. Fienden overskredet grænsen. Rigshospi- talet varslet, reserverer tre pladse. Stor afskedsillumination. Uigjenkaldelig sidste gang. Grand 8-tiden.»
Munchmuseet, MM T 125.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 27r
«Grand Hotel»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935 . Se bl. 175v
«Jeg gik ned på Grand – Alle { … }‹\m/er› kjendte blev der ropt hurra for – Da jeg kom ligedan – Wildenvey anførte –»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se bl. 18r
«Når så disse blev drukne fik han dem op på Grand i et Værelse – og der spilledes Pengene fra de unge {D}drukne Tyrer –»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se bl. 19v
«op med Drachman og LassonGrand»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 35r
«Det første jeg gjore da jeg kom til byen { … }iforgårs var at gå inom GrandKrohg så alene – jeg gik derbort og satte mig – Strax efter ser jeg Jappe – komme – han { … }så dårlig ut – { … }forgråt – oss»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 35v
«senere Da jeg havde gjort mit erinde gik atter ind på grand – satte mig»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 37r
«Har sat mest på Grand – så slap at jeg med møi{ … }e har holdt hode oppe –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 37r
«Jeg traf i går formiddag Krohg indpå Grand – Jeg  …  { … }trodde han hadde været nede hos Oda – Hva syns de om billedet –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 39r
«Jeg spiste alene på Grand sad inderst inde i salen – Jeg skottet bort af og til på Henrik Ibsen som sad til høire { … }for mig –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 40v
«Idag på Grand – Jeg og Hans Jæger ved i det inderste hjørne på Grand. –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 40v
«Idag på Grand – Jeg og Hans Jæger ved i det inderste hjørne på Grand. –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 41v
«Jeg og J{e}æger sidder på Grand – Vi talte om Trygve Anderson som hadde været så drukken. –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 42v
«Jeg og Jappe og Bokken sidder i et kabinet på Grand – 2 flasker Champagne og frugt – lidt fulle – Bokken overgiven og – synger franske viser – Oppe i Jeg { … }bestilte værelse i hotel continental for mig og Jappe»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 43r
«Var dagen etter sammen med dem på {g}Grand»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 43r
«En dag i ugen vi sidder på Grand fortæller Jappe mig – hun hadde været forfærdeli sjofel – I Åsgårdstrand hadde de været sammen om natten – Hun sier så – { … }jeg vil ikke dette med dig han spørger hvorfor»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 43v
«Nu senere – igår fortalte hun mig at hun blot sag{ … }de mi{ … }g det  …  den natten fordi jeg hadde kysset bokken da vi var sammen sidst på Grandden gangen du vetJeg Bokken fortæller det siden at hun hadde kysset – mig – det var vel sån siden hun sier det – jeg huser det ikke –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 44v
«{ … }Oda Krohg, Jappe Michelsen og { … }jeg på Grand»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 47r
«Jeg undgik igår {g}Grand – Jeg kom i nærheden af Kaffeen der ser jeg Stang og frøken Buhre – Jeg forstod { … }hun vilde ha fat i mig – for at plage mig på nyt{–}? nei skulde ikke se hende»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 47r
«Jeg reiste hjem med ellevetoget – Meilænder kom in – nå er de her – hvorfor kom de ikke på Grand – hvorfor skal man altid gå did svarer jei –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 51r
«Jeg sier han bør skille sig sier Jap Jappe – Jeg liker meget bedre Holmbo end min søster – Vi sidder på Grand og træffer Holmbo og frue – begge forgrædte – { … }Fru Holmbo hadde ny hat – ern klædeli? spør hun.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892 . Se bl. 51v
«‹T›ræffer efterpå Oda og Krohg og ‹n›oen andre på {g}Grand – blir siddende til kl. 2 i et værelse hos Colin»
Munchmuseet, MM T 2761.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1890 . Se bl. 40r
«Det var mørkt på Grand    I sofaen inderst inde i halvmørket sad J. øinene glimtede i    ‹Han› så på mig»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891 . Se bl. 31v
«Dagen ef Grand sene – dagen efter kom manden hjem til»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891 . Se bl. 52v
«Nu kommer vi ind på {b}maleriet til Brandt Kommentar igjen – han snakker bare om billederne sine – han bryr sig ikke om andet Reis til helvete sa Brandt Kommentar – – Han gik ind på {g}Grand – Jeg gratulerer – billedet ska være storartet – Det var Jæger – Har du noen me dig af dine ‹åbnings ved åbningen –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se s. 57
«Vi tre stod tilbage den sene Afte sene Af{ … }ten – Vi gik langsomt henad Gaden til vi stod ved Grand – Frøken L sa jeg, ja vi faar vel gå hver til sit – skal jeg følge Dem –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se s. 57
«Skal vi ta et Værelse på Grand og snakke sammen sa Hauge»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908 . Se s. 59
«– Vi sad på Gran jeg og Fr L – – Når man ikke kan virkelig elske for Livet eller ikke kan gifte sig som jeg – for jeg har seet for meget fra min mørke Barndom {til}af – – så skulde man dog som Venner kunne s lade hinanden»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891 . Se bl. 14v
«Så traf jeg dem b …  sammen indpå {g}Grang. Jeg skvat lidt op men samlede mig og satte { … }mig bort til dem.»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891 . Se bl. 17v
«{G}Hjørnevinduene på Grand lyste det så lyst og strålende ud derinde som en Selskabs sal»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891 . Se bl. 45r
«Jeg tilbragte alle eftermiddagene på Granddet var  …  drømte ind i røgen»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891 . Se bl. 45r
«Jeg sad på {g}Grand – med H Holmsen Kommentar Bag mig sad Stang – han elsket jo hende osså – han erindret godt da man talte om det i byen – han blev syg da hun ikke længer vilde vide noget af ham –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 140 (PN 195).   Brev fra Edvard Munch til Arne Garborg. Datert 6.8.1888 . Se s. 2
«der har en sofa at byde mig inat. Jeg har ikke svaret før da jeg har  …  håbet på en udvei. – Jeg sidder nu  … Grand sammen med Hans Jæger der skal puttes i hullet i morgen.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 240).   Brev fra Edvard Munch til Otto Kaarbø. Datert 28.8.1935 . Se bl. 2v
«Jeg kunde jo ringe op eller mulig kikke innom Grand – Eller om De vilde sende mig et kort – Jeg takker atter for Deres gode arbeide for sagen.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 709).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1908 . Se s. 1
«Med mig måtte Krakket komme – Hin Dag på Grand for 6 år siden – Det husker du vel – da mærket Du vel jeg var rammet»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909 . Se s. 7
«mig at for mange År Siden jeg tror 10 år – sad Du og Krohg og drak Champagne med Grand Hotels Direktør – Du husker den Jøden – han breder sig da ut over mig og fortæller at jeg havde over- faldt Nils Gude mens han sad fuld på en Stol og { … }at jeg havde holdt på at kvæle ham –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933 . Se s. 1
«Så vilde jeg gjerne tale om Thorbjørnsens «Historie» om Jensens Hjelm portrættet – Jeg og Dr. Dedichen har længe været i strid om dette billede. Nu har han fåt anledning til at fast- slå sin opfatning – Slik blir vel verdens «historie» til. Sagen er ikke så viktig, men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på. Thorbjørnsen svarer på min pro- test lidt iltert. «Jeg har gjort mit og forespurdt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt sin beskjed af min annen kontrapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – Jeg mente jeg havde mest ret til billedet ef- ter Jensens død – Det er forskjellige unøiagtigheter hos Tor- bjørnsen. Jeg fil en middag på Grand for 2 kroner, det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr. for det. Meget for mig lut- fattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægtet –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 25.4.1925 . Se bl. 1v
«udstillingen – Den er hører jeg forresten i god gjænge da drabanterne Deberitz og Lund er på pletten – Den brave Thiis der var så enig på Grand – husket ikke et ord av det hele da jeg talte med { … }ham – Men han lever jo osså nu i en temmeli vanskeli periode»