Munchmuseet, MM N 673

MM N 673, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert kvinne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 673, s. 1

    
    Høist{ … }ærede frøken


    Jeg kommer ikke
til { … }byen i morgen. Vær
hyggelig og kom udover
imorgen eftermiddag så
tidlig som muligt hvis
de{i}t blir pent veir da.

    Uchermann kommer
osså.

    
    Deres ydmyge tjener
    Edvard Munch

    «Imorgen» er Lørdag naturligvis