Karl Uchermann

(1855–1940)
Norsk maler. Kjent for sine dyrebilder, særlig av hunder.

Les mer

Karl Uchermann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 673.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 1
«Uchermann kommer osså.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 3
«Jeg ser aldrig Landsmænd – – Jeg har været meget ængsteli for at mine Fiender skulde få erklæret mig sindsyg – hvilket jeg jo aldri har været – Intet er vel rimeli{ … }gere \end/ at jeg efter de Rækker Overfald er bleven ophidset og nervøs – – At jeg tror mig forfulgt er heller ikke urimeligt – Allerede før jeg pryglet Ditten havde han sendt om til Underskrift en Erklæring om at jeg var gal og farlig – og denne blev blandt andre underskrevet af Uchermann og Maleren Heyerdahls Søn – { … }Dengang lo jeg»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 2
«to fuldstændig søvnløse År til 1902 i hvilket År jeg var kommet mig en Del – Da begynner: Ditten { … }(eller rettere han havde holdt på dermed i et År) at arbeide for at få mig erklæret gal (Han får Uchermann og den nye Maler Heyerdahl til at skrive under herpå) Han skræmmer Aasgårdstrands Befolkning med at jeg er sindsyg og udbreder den Løgn at jeg har stjålet 10 Kroner – Samtidig gj …  går han overalt omkring og vil kjøbe op min Gjæld»