Munchmuseet, MM N 675

MM N 675, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert kvinne.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 675 bl. 1r
    
    Ærede frue


    Min hjerteligste tak for gaven
og hilsene{ … }n til min fødselsdag

    { … }Jeg kunde ikke fåt noe bedre
til husholdningen mener min
husholderske – Og det vil si noe i denne
tid

    Jeg har desværre forlagt
tegningen til Jørgen Engelstad – Jeg
har ikke set den på to år – Jeg
har ledt efter den såmeget at
det ikke nytter længer – Jeg har osså
forlagt tegningen af gamle Thingstad
og frue og det gjorde mig meget
ondt at have forlagt tegningene af
disse mine gamle venner.

    Jeg har prøvet at gjøre en

 

Munchmuseet N 675 bl. 1v

en tegning efter hukommelsen efter
den gang jeg sidst så ham
for en ca 60 år siden

    Jeg