Munchmuseet, MM N 700

MM N 700, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 700 bl. 1r

    Må jeg få takke de friske og
modige Kunstnere i Manes
der har sam …  og har { … }gjort
mig den store Ære – og har { … } … 
den Udstilling arangeret en
Udstilling der den den rigeste
jeg har havt og er den bedst

 

Munchmuseet N 700 bl. 1v

arangerede –
    {Jeg}Så må jeg få takke for
{ … }den Elskværdighed og
de …  store Hædersbevisninger
der er mig blivet til del –

    { … }Men dette kan {ikke}jeg
ikke inkassere alene for mig