Munchmuseet, MM N 701

MM N 701, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 701 bl. 1r

    Jeg er altså i princippet enig
og finder det storartet tænkt –

    Jeg er dog ikke sikker på om
netop nu ‹i› denne tid hvor stridens
bølger går så høit osså i kunsten
en slig sammenslutning der altså
skal organiseres og omfatte alle  … 
kunstnere let lar sig utføre

    Jeg er ikke sikker på at tiden er rigtig
valgt –

    Alt sligt er det selvfølgeli min
pure pligt som mandfolk at gjøre
mig klart før jeg gir min underskrift

    Jeg sidder jo selv midt oppe i
striden og er mer end noensinde ‹hos›
stridens æmne i Tyskland –

    Je Jeg  …  Vi er i en brydningens
tid – vi er muli der forsøger på
krystallisation af nye værdier – Ennu er vel
stormen for stærk – Det havde været intresant
at være ung og stærk {k}og kunnet være med –

    Når man er gammel og syg som jeg må man
ihvertfald tænke nøie over hva man gjør og ikke la sig
rive vilieløst om af strømmen

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 701 bl. 1v

    Det er en alvorlig tid med store
spaltninger og modsætninger. Det er
 …  bare ens pligt at overveie nøie hva
man nu gjør –

    Jeg må si jeg ofte føler mig som en
lus mellom to ‹nægle reverenter talt›


    Selv om foretagendet kan se aldri
så skjønt ud så er det min pligt
for mot mig selv og andre at sætte mig
ind i den – si i hvilken gjænge det går –
om tiden er riktig valgt –

    Alt dette vil ta mig tid da jeg
som jeg har sag er stærkt deprimeret og
efter  …  vinterens hærjende { … }bronchitanfald