Munchmuseet, MM N 711

MM N 711, Munchmuseet. Datert 31.12.1933. Brev til Uidentifisert person
Filologisk kommentar: Delvis forhåndstrykt takkekort.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 711 bl. 1r

    Hjertelig takk for opmerksomheten på
min 70-års dag
og ønsker om
godt nytår for Dem og Deres kunst

Ekely, Skøyen 31 December Edvard Munch