Munchmuseet, MM N 720

MM N 720, Munchmuseet. Datert 1.2.1889. Brev til Christian Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 720, s. 1
    1/2 89

Kjære Papa    Hils tante og tak for
brevet og det tilsendte.
Hvorfor jeg ikke før { … }oftere
har skrevet kommer
deraf at jeg har været
temmelig dårlig og Nu er
jeg meget bedre og kan
være oppe o{g}m formiddagen
Det har været samme
tilfælde som de for to
år siden. { … }Mave katarh
og nervøs hjerteklap.

 

Munchmuseet N 720, s. 2

    Alle er forfærdelig snille
m og omhyggelige.

    Jeg kommer da vist til
at blive her endnu over
8 dage.

    Doctor Didrichsen ser til
mig han siger at han
kjender dig.

    
    Din heng.
    Edvard Munch

    4/2 Hils Inger og gratuler
med fødselsdagen. Jeg
kommer nu snart til at
gå ud

 

Munchmuseet N 720, s. 3