Munchmuseet, MM N 745

MM N 745, Munchmuseet. Datert 15.1.1890. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 745, s. 1

    Saint-Cloud 15/1 { … }90


    Kjære tante


    Jeg har fået dine { … }og Andreases
breve. – Du er ræd for
influenzaen her – den har
jo været slem her men jeg
har sluppet godt fra den –
ha er har heller ikke fåt
noget efterpå.

    Jeg finder mig langt
bedre her i Saint-Cloud
– det har nu i mange
dage været et vidunderligt
veir – som Mai hjemme.
Løchen og noen andre af mine
kammerater var hos mig på
besøg og det de var aldeles
fortabte af beundring.

 

Munchmuseet N 745, s. 2

Stakkar fru Gutzeit er
no
har d{ … }u nok sat op
hun har ikke ro på sig
hun farer som et tørt
skind forat se hvordan jeg
har det. Nu var hun her igår
osså    vilde ha mig ud
til sig men jeg vilde heller
være i ro. – og så går jeg
der en anden gang. Jeg ble jo
noe slap i Paris især  … efter
Influenzaen så jeg vil nu hvile
mig ud her; jeg spiser nu som
forfærdeligt meget til stor
fryd for madamen – der tjener derpå.

    Her maler jeg fra vinduerne
og fra restaurationen, og gjør
lange spadserture i den store
parcen – hvor det er u{ … }troligt
vakkert.

    Det generer mig ikke at være
alene her da folkene er så hyggelige
og værelset mit er så pent.

 

Munchmuseet N 745, s. 3

    – Det kunde ligne den
modbydelige familien ikke
at tilbyde sin hjælp.

    Det er sandelig ikke så godt
at forstå hvordan det skal greie
sig alt dette – Syge piger synes
jeg ikke dere burde avertere efter
– for smittens skyld.

    Skulde det ikke { … }gå med
almindelige logerende – d man
betaler jo derude så høit meget –
m du kunde få 50 kr for morgen
og aften. Du burde avertere

    Kanske det blev mere mas
med sådanne.

    Influenzaen er jo nu svær
i Kristiania – men den skal
jo ikke være farlig. Jeg håber
ikke noen af dere har den da
den er meget ubehagelig – og
den kan jo osså ha farlige
følger hvis man ikke er forsigtig –
Dere har jo lidet sne i vinter –
det er vel trist i Lian da.

 

Munchmuseet N 745, s. 4

    Jeg f{ … }år nu slutte – jeg
tar mig en tur i Pa parcen
og så skal jeg male nede i
restaurationen.

     Hils alle hjemme
og Carl og { … }andre
 Din hengivne
    E Munch