Munchmuseet, MM N 765

MM N 765, Munchmuseet. Datert 1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 765, s. 1

    
    Kjære tante


    Jeg er nu flyttet ind i
mit nye værelse som jeg
er vel for{ … }nøiet med. – og har
det vel i alle henseender – lidt
maler jeg – skjønt jeg det
ikke bliver ikke meget på
grunn af at ingen penger
kommer – det er ufatteligt at
ikke stipendiet Kommentar heller kan
{ … }blive mig sendt. – Hvis det
ikke kan sendes mig må
dere si det da jeg i såfald
får reise hjem – på denne

 

Munchmuseet N 765, s. 2

måden går det ikke.
    Jeg får ikke arbeidet noget.
Jeg har nu en 20 kroner igjen,
det varer ikke længe.

    Så må dere hjælpe mig
lidt med noen billeder som
jeg tænkte at få med til
udstilling i Berlin – Jeg tænkte
blandt andet at sende {P}papas
portræt samt det måneskinsbilledet
i den lange sorte rammen – der
hvor du sid{ … }der ved veikanten –
det som hænger over pianoet –

    Så vil{ … }de jeg se at få lånt
det mån{ … }eskinsbilledet som doctor
Arentz kjøbte – samt det som
Werendskjold har – Kan dere ikke
konferere med rammemageren
derom – jeg skriver osså til
ham – Han må gjøre kasser
til billederne –  …  Han kan vel

 

Munchmuseet N 765, s. 3

osså få hentet billederne hos
Werenskjold og Arentz – Billederne
må indsendes til Storthingsplads
{N}no. 7 inden den 2 10de M{ … }arts

    Rammemageren må se at
gjøre det så billigt som
muligt. – Kasserne må vist
være færdige inden 10de {m}Marts
– derom ved vel kanske ramme-
mageren –

    Rammemageren må skaffe sig
et reglement for udstillingen – han
får det hos den repr{ … }æsentative
komite Storthingsplads 7 –

    Hvert af mine billeder må tydelig
være betegnet på bagsiden af med
mit navn og fornavn, bosted og
nøiagtig adresse samt (Nordstrand)
samt angivelse af gjenstanden.
(Dette vil rammemageren forstå)
M Jeg skriver altså til rammemageren
men dere må forhøre dere om det bliver
gjort rigti altsammen.

 

Munchmuseet N 765, s. 4

    Ja nu venter jeg meget
på penger – gid jeg snart
kunde slippe at gnåle efter –
men dette er forunderlig det
er 5 uger siden jeg sendte ansøgningen.

    Jeg har en anledning til at
bruge en være i haven – { … }Gården
jeg bor i ser ud som et slot
– den kaldes villa Boni – haven er
nydeli – med palmer og en
masse rare blad{b}planter. – Værelset
koster 25 fr. måneden  …  er ikke
stort men svært hyggeligt og
vakker udsigt. – Jeg har truffet
en ung Moen hernede so fra
Bergen – vi er sammen ofte.

    
    Med hilsen til alle
    din heng. E Munch.

    Si mig hvilket mys{ … }tisk franskt blad dere har fået hvor jeg er nævnt –
hvem har sendt dere det – sænd mig det eller si mig tittelen titlen

    
    Min adresse: Rue de France 53 Nice