Munchmuseet, MM N 774

MM N 774, Munchmuseet. Datert 1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 774, s. 1

    
    Kjære {K}tante –


    Jeg er i Kjøbenhavn og reiser
i aften videre sydover – jeg
var i går på visit hos
Amalie Munch – der var meget
ælskværdig – Den yngste datter
der maler og tegner – skal bli
malerinde – (hun er ikke pen)
– men h er mærkværdig talentfuld
p hun er bare 15 år men
tegner lisså godt portrætter som
Werenskjold – Det får du fortælle
gamle frøkenerne Munch –

    Skredsvigs er meget hyggelie –
    

 

Munchmuseet N 774, s. 2

    Mind { … }Inger på  … at hun
må forhøre sig hos portieren
på jernbanestationen efter min
floshat – er den ikke der må
hun afhente den hos Holm
i Karl Johansgade –

    Alt …  vel –
     Med hilsen
til alle
 din heng. E Munch