Munchmuseet, MM N 795

MM N 795, Munchmuseet. Datert 18.6.1893. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 795 bl. 1r

    18/6 93


    Kjære {t}Tante!


    Som Du ser af Lauras brev
er jeg i München ved Starnberg{ … }sä
som jeg har udenfor mit vindu –
Jeg {ser}har ret frem for mig det
sted hvor {L}Kong Ludvig druknet
sig for noen år siden – Her er
dei nydeli – Jeg kommer altså
hjem om en kort tid –

    Jeg er fornøiet med den kunst-
handler der har overtat mine
billeder    han har givet mig
forskud penger så jeg kan reise
hjem –

     hilsen til alle
    Din heng. E Munch