Munchmuseet, MM N 829

MM N 829, Munchmuseet. Datert 25.4.1899. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 829 bl. 1v

    
    Signorina Karen Bjølstad
    Nordstrand pr.
    Kristiania
    Norwegia

 

Munchmuseet N 829 bl. 1r
    
    Kjære T.
 Jeg venter meget på
brev. – { … }Adresser brev hid:
    Ristorante Bellegio
    Regresso Majano
    Presso Fiesole Provi{ … }ns Florenz,
    Italien

    Jeg bliver her vel endnu en
10 Dage. Reiser muligens over Rom til
Paris og derfra hjem – Her regner nokså
meget –

     Hils Inger
    Din E. Munch