Munchmuseet, MM N 830

MM N 830, Munchmuseet. Datert 8.5.1899. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 830 bl. 1v

    
    Signorina Karen Bjølstad
    Nordstrand
    Kristiania
    Norwegia

 

Munchmuseet N 830 bl. 1r
    
8/5 99
    Er som Du ser i
Rom – Jeg er glad fordi
jeg fik se Byen. Jeg reiser
imorgen nordover. \til Paris/

     \Din E. M/
    Hils Inger