Munchmuseet, MM N 832

MM N 832, Munchmuseet. Datert 1899–1902. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 832 bl. 1r

    Jeg har nu telegrafisk
{ … }bedet hendes Svoger
komme ned.
    
    Kjære Inger
 Tak for brevet –
Det hele er så vanskeligt at
jeg næppe har giddet skrive. Det er
ialfald nu en slags løsning – Doktoren
i Viggiu har undersøgt mig og
har så indstændig indpræget mig
forsigtighed at jeg nu intet valg
har – Det er en svækkelse i den
ene lunge jeg hele tiden har havt
og vel næppe influenza – Jeg kan
så meget lettere skrive herom da et

    Jeg spekulerer på at finde
et sted i Norge hvor
jeg til Høsten og Vinteren
kan slå mig ned. Ved
I noget herom

    Jeg skulde have lyst
til at høre mere fra
Aasgaardstrand – Hils
Hendriksen og andre –

    

 

Munchmuseet N 832 bl. 1v

kort ophold her i høifjeld og
den absolu{ … }ttste ro – (jeg må ikke
engang spadsere { … }noget videre)
har gjort en stor forandring – Jeg
var tror tiltager i vægt og har
bedre appetit – ligesom den slim-
iritationen som jeg har havt
det sidste 1½ år synes at forsvinde –
T. L er den samme – Hun ved
{ … }hvilken  …  andel hun har havt
i min sygdom – men vil forcere
et hastigt giftermål – og taler om
sin fremtid. { … }Jeg ler jo blot heraf –

    Alvorligt talt tror jeg hun må
være sindssvag, på en måde – Da jeg
hørte hun skrev til Dig – sagde jeg
hende: «Jeg synes jeg ser dine yndige
talemåder –» For hun kan udmærket
indsmigre sig, og hun har nu villet
benytte sig af Dig som hun tidligere har
benyttet sig af mine venner. Men tro ikke

at hun gad intressere sig for Dig eller nogen hvis ikke
egeninteress Kommentare var med –
     Hils {t}tante  Din Edvard