Munchmuseet, MM N 834

MM N 834, Munchmuseet. Datert 1899. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 834 bl. 1r
    
    Kjære Tante!
 Tak for strømperne! Jeg
er nu i Lillehammer forat reparere et par
tænder og forat få lidt afvexling adspredelse

    – Det er i alle dele udmærket for mig
Kornhaug – det gjælder at holde ud
så længe som muligt – for selve livet
blir jo kjedeligt. – Jeg har kommet
betydeligt på disse fjorten dage – men
jeg må jo bli så bra at jeg ikke faar
tilbakefald –

    Hilsen til Inger
    Din Edvard Munch


    Jeg reiser imorgen tilbake til Kornhaug