Munchmuseet, MM N 862

MM N 862, Munchmuseet. Datert 5.5.1903. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 862, s. 1
    Lybeck 5/5 1903


    Kjære Tante!
 Jeg er nu
i Lübeck og maler et
Portrait for Dr. Linde    Du
ser altså mine Pengesager
greier sig nu – { … }Her er f{ … }uld
Sommer – e{t}n sådan
får har jeg aldrig seet
mage til – Jeg har gået
uden Vårfrak længe –
{ … }Linde har en deilig
Park – han bor som en
Fyrste – Jeg bliver her

 

Munchmuseet N 862, s. 2

en 10 Dage endnu    reiser
så til Berlin – blir
der en Uge og reiser så
hjemover – Jeg vil
la indrette et lidet
{v}Værelse med Veranda
ovenpå i mit Hus –
Jeg sætter en liden Veranda
på Sydsiden –