Munchmuseet, MM N 865

MM N 865, Munchmuseet. Datert 19.10.1903. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 865 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Norwegen
    Nordstrand i Aker

 

Munchmuseet N 865 bl. 1r
    
    Kjære Tante!
 Har Du fået mit
Brev? Har Inger været
hos Andersson, Fotograf Bridskeby –
eller Homansbyen? Jeg vilde
gjerne have Prøvebilledene sendt
ned

     Hilsen til I.  Din EM –


    Adr. Lützowstrass Kommentare 82