Munchmuseet, MM N 897

MM N 897, Munchmuseet. Datert 1905. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 897, s. 1
    
    Kjære tante!
 Vil I ikke
reise ned til Huset mit
– der er fuldt af Bær i
Haven – I kan på en
eller anden Maade komme ind –
da jeg har Nøklerne må I
la Døren på en pen Maade
brække op – jeg må alligevel
have en ny Laas – Denne
må altså sættes ind –

    Der ligger mange Breve
som jeg ved I ikke vil

 

Munchmuseet N 897, s. 2

læse. – Læg dem væk så {ik}ingen
anden ser { … }disse – Der { … }ligger
osså Bøger som vel en
ældre Gentleman kan læse
men  …  vel Inger er for
nervøs til. F.Ex Kristiania
Bohemen og «Syk Kjærlighed»
den får Du ta i Vare –

    – Der er en Masse Bær
håber jeg –

    Jeg talte med Fr. Nansen
her    han mente at
det ordnet sig – og han
syntes ikke det var så
slemt at gi Svenskerne

 

Munchmuseet N 897, s. 3

en del Indrømmelser –
    Det er jo osså vist at
Hovedsagen er vor Frihed
– hvilket vi { … }før ikke
havde drømt om – Det
hele har været et Under
syns jeg – Ingen har før
fået sin Frihed uden Blods
udydelse – Jeg frygter blot
at Svenskerne vil lure os
som før –

    
    Hilsen  Din heng E Munch

    

 

Munchmuseet N 897, s. 4

    Her kommer jeg til Ro – og føler
mig vel – Jeg kommer vist til at
leie mig et Hus i Ty{ … }skland
på Landet – Jeg trænger at komme
bort fra den hele væmmelige Historie
og Bohemen og i længere Tid vær i
Ro –