Munchmuseet, MM N 908

MM N 908, Munchmuseet. Datert 1906. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 908, s. 1
    Russischer Hof
            Weimar –
    Kjære tante!


    Jeg sender i morgen
500 Kroner – Jeg vilde
gjerne vide hvormeget
jeg ialt har fået til
Låns – 200 Kroner
må I betragte som
Renter – Jeg håber
I ikke sparer på
noget så I kan

 

Munchmuseet N 908, s. 2

komme Eder {–}godt –
    Jeg kommer mig
godt i Weimar
og det er vist nødvendig
jeg holder mig væk
fra alt som minder
om de mange Ergrelser.

    – Lad mig få vide
hvordan det går med
Ingers Hals.

    Hils Nilsine og
andre

 

Munchmuseet N 908, s. 3

    Det havde vært
morsomt om I kun{ … }de
få til e{ … }n Trip til
Kjøbenhavn – Jeg får
se hv{ … }ordan Pengeforholdene
arter sig – Dette flakkende
Liv koster meget –
men jeg har en stor
Position i Tydskland
for Tiden –

    
    Mange Hilsen til
Dig og Inger
 Din heng
    Edv Munch