Munchmuseet, MM N 913

MM N 913, Munchmuseet. Datert 1906. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 913 bl. 1r
    
    Kjære Tante
 jeg har sendt
150 Kr. som er at
betragte som Renter af
den hos mig Dig tilhørende
Pengesum – Jeg får først
om en Måned af Thiel
Beløbet udbetalt – Har
først nu fået blot
en Del Forskud –

    
    Din heng. E Munch


    Adr. Russischer Hof
    Weimar