Ernest Thiel

(1859–1947)
Svensk finansmann og mesén. Opparbeidet seg en betydelig samling av Munch-arbeider. Portrettert av Munch.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Les mer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ernest Thiel

  I det digitale arkivet finnes det 65 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 2522.    Brev. Datert 10.5.1908.
  «»
  Munchmuseet, MM N 2523.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
  «Det er ikke min Mening at male Ibsen og Bjørnson så det får nogen Lighed med Nietzsche som Billeder – Det er blot den brede dekorative Malermåde jeg vil benytte –»
  Munchmuseet, MM N 2525.    Brevutkast. Datert 1908.
  «Den Sorg kan jeg ta bort fra Dig – Billedet på Udstillingen må regnes som en delvis Forberedelse til Dit Billede – Det er malt to År efter dette – og er et helt annet Billede i Koposition og Anlæg – Billedet her er en Gruppe af Kvinder i løsrevne Farver – Det er to hele Grupper – en»
  Munchmuseet, MM N 2526.    Brevutkast. Datert 1906.
  «I al Hast sender jeg min Tak for de tilsendte 200 Mrks og for «Svenska Dagbladet»    Tor Hedbergs Artikel glædet mig meget {og}– Dennegang vilde jeg blot melde Dem at de Billeder sendes pr. Ilgods imorgen –»
  Munchmuseet, MM N 2527.    Brevutkast. Datert 28.8.1905.
  «Ich har netop modtaget Brev fra Hr. Thiis i Trondhjem – Han fortæller mig med Beundring om Deres Galleri – hvor, jeg hører jeg, det bedste af Svensk Kunst er representeret – Hr Thiis beder»
  Munchmuseet, MM N 2528.    Brevutkast. Datert 1907.
  « Jeg sendte Dig forleden et Telegram om at sende mig 1000 Mrks – Jeg holder på med at klarere med min Spediteur i Hamburg forat få mine Billeder udleverede og {k}var så i { … }øieblikkelig { … }Pengemangel – Jeg får nu mine Billeder hid så skal jeg med det syge Barn»
  Munchmuseet, MM N 2529.    Brevutkast. Datert 1907.
  «Min adresse er Hossmanns HotelWarnemünde – hvortil Du altså vil være så snil at sende mig de 1500 Mrks – som Forskud på Malerier – hvoriblandt det  …  store Familiebillede 2 Kvinder og et Barn»
  Thielska galleriet, PN 1143.    Brev. Datert 25.7.1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1144.    Brev. Datert 2.9.1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1145.    Brev. Datert 1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1146.    Brev. Datert 2.9.1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1147.    Brev. Datert 1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1148.    Brev. Datert 4.1906. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1149.    Brev. Datert 18.6.1906. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1150.    Brev. Datert 22.6.1906. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1151.    Brev. Datert 2.7.1906. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1152.    Brev. Datert 19.7.1906. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1153.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1154.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1155.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1156.    Brev. Datert 19.3.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1157.    Brev. Datert 19.4.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1158.    Brev. Datert 14.6.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1159.    Brev. Datert 30.6.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1160.    Brev. Datert 20.7.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1161.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1162.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1163.    Brev. Datert 19.8.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1164.    Brev. Datert 26.8.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1165.    Brev. Datert 5.9.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1166.    Brev. Datert 14.9.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1167.    Brev. Datert 21.9.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1168.    Brev. Datert 25.9.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1169.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1170.    Brev. Datert 11.10.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1171.    Brev. Datert 22.10.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1172.    Brev. Datert 26.10.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1173.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1174.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1175.    Brev. Datert 26.11.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1176.    Brev. Datert 2.12.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1177.    Brev. Datert 10.2.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1178.    Brev. Datert 19.2.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1179.    Brev. Datert 10.3.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1180.    Brev. Datert 12.5.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1181.    Brev. Datert 15.6.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1182.    Brev. Datert 27.6.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1183.    Brev. Datert 4.10.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1184.    Brev. Datert 1908–1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1185.    Brev. Datert 16.3.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1186.    Brev. Datert 24.5.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1187.    Brev. Datert 2.8.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1188.    Brev. Datert 3.1912. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1189.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1190.    Brev. Datert 13.1922. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1191.    Brev. Datert 1922. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1192.    Brev. Datert 22.3.1907. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1193.    Brev. Datert 17.10.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1194.    Brev. Datert 28.10.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1195.    Brev. Datert 1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1196.    Brev. Datert 29.11.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1197.    Brev. Datert 17.12.1908. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1198.    Brev. Datert 6.12.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1199.    Brev. Datert 2.2.1911. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Thielska galleriet, PN 1200.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

  Brev fra Ernest Thiel til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 32 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 1704.   Brev. Ikke datert. 
  « Jag måste bedja dig att vänta en smula, ty jag har haft så enorma utbetalningar sista tiden att kassan blifvit tom. Ingen människa honorerar numera sina skuldar – man blir narrad öfveralt. Men jag skall se till, att» 
  Munchmuseet, MM K 1705.   Brev. Ikke datert. 
  «Det gläder oss höra att du mår drägligt. Jag vet sannorligen icke, om du ännu bör utställa här; men vill du göra allvar deraf, så bör du först sjelf komma hit för att ordna det preli- minära. Någon »affär« torde det knappast bli – men oss vore det kärt att få se dig igen. Jag var denna gång icke i» 
  Munchmuseet, MM K 1706.   Brev. Ikke datert. 
  «Det fröjdar dig af allt hjerta att du har det jemförelsvis godt och att du med tillförsigt ser framtiden an. För min del har jeg ett helvete med affärerna – det blir bara» 
  Munchmuseet, MM K 1707.   Brev. Ikke datert. 
  «Det var roligt att få höra nytt från dig, framför allt att du känner dig frisk och fått reslust, hvilket är ett godt tecken. Till oss är du alltid lika hjertligt välkommen – och du bör knappart kunna undgå att titta hit, ifall du på allvar önskar» 
  Munchmuseet, MM K 1708.   Brev. Ikke datert. 
  «Det gläder oss af hjertat att du har det godt och att du börjar trifvas hemma i ditt land. Vill du planera en ut- ställning här så blir det nog nödvändigt, att du sjelf kommer» 
  Munchmuseet, MM K 1709.   Brev. Ikke datert. 
  «Jag for ner till Köpenhamn för att se dina och Vigelands arbeten på Charlottenborg: och jag vardt» 
  Munchmuseet, MM K 1710.   Brev. Ikke datert. 
  «Det gläder oss i hög grad att höra nytt från dig och framför allt, att du alltjemt be- finner dig på bättringsvägen. Min hustru mår utmärkt och bor sedan några veckor ute i Sandhamn, en badort i Skärgården.» 
  Munchmuseet, MM K 1711.   Brev. Ikke datert. 
  «Jag var riktig glad åt din utställning, den gjorde ett synnerligen starkt intryck på mig och det vore roligt att höra, hvad danskarna ha» 
  Munchmuseet, MM K 1712.   Brev. Ikke datert. 
  «Som du dröjde med svaret, skickade jag i dag 780 kr. till Prof. Jacobson, Vesterbrogade9B under ditt namn. Låt oss nu hoppas, att du blir frisk och kry» 
  Munchmuseet, MM K 1713.   Brev. Ikke datert. 
  « Som jag ej hört af dig och som du väl är i behof, närsluter jag de 780 kronor, som återstå å taflorna. Jag antar, att den läkare, hvilkens brefpapper du» 
  Munchmuseet, MM K 1714.   Brev. Ikke datert. 
  «Det var ju denna gång idel goda nyheter du med- delar – måtte det nu bara hålla i sig, så att du blir fullstän- digt återstäld.» 
  Munchmuseet, MM K 1715.   Brev. Ikke datert. 
  «Jag får väl se till att skicka dig 500 kronor, dock bör du först gifva mig din adress. Äfven vill jag veta, hvad du äm- nar beräkna för gravyrerna – du har ännu ej angifvit priset.» 
  Munchmuseet, MM K 1716.   Brev. Ikke datert. 
  «Jag skickar taflorna un- der adress: »Kunstforeningen«, Köpenhamn, eftersom du, oaktadt min begäran derom, icke gifvit mig tidligare adress. Du har fått St. Olafsorden, och du gläder dig deråt; i min tanke borde du blygas deröfver. Är din konst ej mera värd» 
  Munchmuseet, MM K 1717.   Brev. Ikke datert. 
  «Jag tillstår att jag ytterst ogerna lånar ut dina taf- lor och ber dig säga mig, om det är aldeles nödvändigt. I så fall måste utställningen direkt vän- da sig till mig med nödiga» 
  Munchmuseet, MM K 1718.   Brev. Ikke datert. 
  «Härhos följa 2,000 mark, hvadan du alltså fått inalles tio tusen mark. Var god bekräfta till mig detta samt att du sålunda ännu har att få två tusen mark såsom sista liqvid för oljetaflorna. Jag förmodar att du riktigt erhållit senaste remissan å ett tusen.» 
  Munchmuseet, MM K 1719.   Brev. Ikke datert. 
  «Det gläder oss båda hjertligt att ha fått höra ett ord från dig, liksom ock att du befinnar dig väl. Men jag måste lifligt beklaga att du önskar förderfva våra väggar, både för oss och för den ström af främlingar, som under sommarens lopp» 
  Munchmuseet, MM K 1720.   Brev. Ikke datert. 
  « Jag låter sända dig 2,000 mark, hvarmed du alltså fått sju tusen af de tolf; men måste be dig att icke vidare anstränga min kassa under detta året. Deremot vore jag ytterst tacksam, om du genast ville hitsända de två landskapen, ty som du förstår kan jag in‹l›\g/enting definitivt» 
  Munchmuseet, MM K 1721.   Brev. Ikke datert. 
  «Tack för löftet om gravyrerna. Jag närsluter 1,000 Mk. och sänder 500 Mk. till Hamburg. Du har alltså hittills fått in- alles 4000 Mk. Du uppdrager väl» 
  Munchmuseet, MM K 1722.   Brev. Datert 06.07.1905. 
  «Fru Förster-Nietzsche i Weimar meddelar mig, att hon och hennes vänner ärna göra ansträng- ningar i afsigt att öfvertala Eder till ett förnyadt besök i Weimar, samt att herr van de Velde önskar bli målad af Eder. I anledning häraf tillåter jag mig fråga, om Ni ej vid samma tillfälle skulle känna lust att åt mig måla Friedrich Nietzsche? På så sätt finge jag dels en tafla af Eder hand under Eder senaste period, hvilket länge varit min önskan, dels porträttet af den man, till hvilken» 
  Munchmuseet, MM K 1723.   Brev. Datert 29.08.1905. 
  «Jag tackar för Edra tvänne bref och hoppas, att Ni snart måtte återvinna hälsan. Porträttet får Ni måla aldeles som Ni vill, jag hvarken kan eller vill binda Eder härutinnan. Detta så mycket mindre, som jag först och sist åstundar att få ett verk af Eder, dertill ett verk, som återger Eder Nietzschemin Nietzsche, det blir en annan sak. Jag har sedan länge haft en speciell sympati för Er konst och om Ni riktigt känner lust för denna uppgift, så vet jag, att Ni kan lösa den» 
  Munchmuseet, MM K 1724.   Brev. Datert 29.12.1905. 
  «Det gläder mig att början lofvar godt och att Ni känner Eder hafva fått det rätta greppet på uppgiften. Jag hoppas att snart få höra ytterligare goda nyheter från Eder, såväl rörande arbeta\e/t som Eder hälsa. – Min adress är hädanefter som ofvan, dit jag flyttat julafton, oaktadt huset, som jag låtit uppföra, ej torde bli färdigt före nästa vår. Men jag har börjat hänga väggarna fulla, och det skall bli mig en glädje att en gång få visa Eder mina ta- peter. Emellertid är det min uppfatt-» 
  Munchmuseet, MM K 1725.   Brev. Datert 19.06.1906. 
  «På grund af Edert telegram lät jag telegrafiskt till Eder utanordna Ms. 100.– samt närsluter ytter ligare Ms. 300.– i den tron att Ni möj- ligen är i behof deraf. Nu återstå så- lunda Ms. 3.100.– När skickar Ni det» 
  Munchmuseet, MM K 1726.   Brev. Datert 21.06.1906. 
  «Det gläder mig upprik- tigt att finna af Edert bref, att Ni känner Eder frisk och lefnadsglad, samt att Ni är belåten med Nietz- scheporträttet. Ju förr Ni kan skicka mig detsamma ju bättre, ty jag längtar att få se det.» 
  Munchmuseet, MM K 1727.   Brev. Datert 13.07.1906. 
  «Nu ha de kommit, och jag är aldeles betagen i hans imponerande bild, der profet och människa smälta sammen till ett. Just hade jag ön- skat att en gång få honom! Ni kunde aldrig ha lyckats högre. Äfven hennes lilla porträtt tycker jag mycket om – det är måleriskt intressant samt gan- ska karakteristiskt. Måtte Ni nu bara komma hit i vinter och se dem på deras blifvande »Munch-vägg«.» 
  Munchmuseet, MM K 1728.   Brev. Datert 26.10.1906. 
  «samstag abend» 
  Munchmuseet, MM K 1729.   Brev. Datert 03.12.1906. 
  « Tack för brefvet. Karsten är kommen och din vägg är ståtlig, oak- tadt jag bra gerna hade velat byta bort den gamla taflan. Du hänger till- samman med Fjæstad, der\t/ går utmärkt. Väggen är nämligen mycket stor. Det gläder mig uppriktigt, att du har utsigt bli fri från packet i Hamburg.» 
  Munchmuseet, MM K 1730.   Brev. Datert 26.01.1907. 
  «Hvar håller du hus, och hvarför kommer du icke? Vi väntade dig så säkert i julveckan – nu har du väl gått» 
  Munchmuseet, MM K 1731.   Brev. Datert 24.07.1907. 
  «Det gläder mig ofantligt, att du ordnat saken med doktor Linde, och nu finnes från min sida intet hinder för att vi träffa ett slutgiltigt aftal. I sådant syfte vore det då bäst, om du ville till mig bekräfta, att du sålt följande verk till mitt galleri: Aasgaardstrand, Familien, Det sjuka barnet, Porträttet, samt ett stort landskap (eller två smärre sådana) – in alles fem dukar, hvar- emot du dels redan uppburit 2.500 mark, dels» 
  Munchmuseet, MM K 1732.   Brev. Datert 09.10.1907. 
  «Det ser nu knappast ut, som om jag kunde komma bort härifrån – me …  resar jag, så får du samtidigt telegram till Berlin, Hotel Hippodrom, Am Knie. Hoppas du ombestyr, att taflorna genast» 
  Munchmuseet, MM K 1736.   Brev. Datert 09.05.1922. 
  «Med …  anledning av Dina vänliga rader har jag, om ock med tungt sinne, till Zürcher Kunsthaus avskickat två av tavlorna, nämligen »Karsten« och »Det sjuka barnet«. Den stora tavlan var för stor för att kunna expedieras såsom ilgods, vadan jag ej kunnat skicka densamma. Samtliga kostnader tagas av Transportkompaniet såsom efterkrav.» 
  Munchmuseet, MM K 1737.   Brev. Ikke datert. 
  «Nyss hemkommen från en turistfärd i lappmarken, ser jag af ditt bref, att vi äro öfverens, och skall jag redan i mor-» 
  Munchmuseet, MM K 1738.   Brev. Ikke datert. 
  «Jag kom hem i går på morgonen från Berlin, dit jag fick lof att resa ned på en dag. Jag besökte i förbifarten Cassi- rer i hopp att få se din utställ- ning – men han sade mig, att du först skulle utställa i oktober. Vi- dare nämnde han, att Linde af- sändt den stora taflan till Berlin med uppdrag, att efter utställningen returnera den till Lübeck – men det kan väl inte hänga rätt ihop. Både denna och de andra taflorna, som jag köpt, måste naturligtvis omedel- bart efter utställningen afsändas hit till Stockholm. Det vore för öfrigt i sin ordning, om du noga och ut- förligt ville till mig bekräfta, hvil- ka taflor jag köpt, och hvilken» 

  Ernest Thiel er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 736.   Brev fra Rasmus Meyer. Datert 12.07.1909. Se s. 3
  «Som jeg omtalte for Dem, vil jeg være Dem forbunden for nogle Kort med Anbefaling til Bankdirektør Thiel – til Helsingfors –  …  til Tyskland, hvor jeg vil ha Anledning til at se Billeder af Dem.»
  Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905. Se s. 2
  «Directør Ernest Thiel er Sve- riges største, rigeste og absolut mest forstandige mæcen.      Næst efter Fürstenberg har ingen samlet mere og bedre svensk kunst. Han har en ypperlig valgt samling af Lilje- fors og Eugène Jansson, Nordström og Kreuger, Josephson og Carl Lars- son, Wilhelmson og Normann – uden sammenligning den mest repræ- sentative og værdifulde som findes af svensk kunst. – I senere tid har han også begyndt at kjøbe udenlandsk.»
  Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905. Se s. 3
  «Han har nylig kjøbt Hammershøjs store gruppebillede med Willumsen og de andre Kunstnere og de to lys på bordet – de store fodsålerne – du kjender nok! Nu iår også Rodin (Sirener) og Zuloaga. Hans sidste indkjøb er Van Gogh (et landskab – brillant) og Edv. Munch (Sandbergs Sommer- aften med det unge samtalende par) Selvfølgelig er det mig som har fåt salget istand. Fru S. som var i stor nød vistnok for kontanter bad mig afsætte det for 500 kr. Jeg satte mig i forb. med Thiel og solgte det straks useet – for den pris jeg opgav 1000 kr. – Han vilde først kjøbe «en gammel Munch» og den kunde han kjøbe uset. Siden skulde han tænke»
  Munchmuseet, MM K 1646.   Brev fra Tor Hedberg. Datert 19.06.1910. Se s. 1
  «Thiel såg ett par saker af dig i Köpenhamn, som»
  Munchmuseet, MM K 1734.   Brev fra Signe Thiel. Datert 07.09.1910. Se s. 2
  «Thiis sade att Ni skapat härliga ting! Ernest hälsar Er hjärtligen och ber Er vara lugn för Edra taflor, han har inte rört dem och låter aldrig fernissa dem utan att först hafva»
  Munchmuseet, MM K 1735.   Brev fra Signe Thiel. Datert 06.04.1912. Se s. 1
  «Ernest, som är bortrest öfver påsken, bad mig före sin afresa, att skrifva, och fråga Er hvart han skall sända taflan? Ni har nämligen i intet af brefven omnämnt till hvilken utställning och under hvilken adress taflan bör sändas.»
  Munchmuseet, MM K 2974.   Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 17.09.1921. Se s. 3
  «In diesem Frühjahr hatte ich das grosse Glück, dass mein teurer Freund, der Bankdirektor Ernest Thiel mit seinen beiden Kindern aus zweiter Ehe mich besuchte. Das waren herrliche Tage und»
  Munchmuseet, MM K 2984.   Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 14.04.1906. Se s. 1
  «Mit grossem Interesse habe ich von dem neuen Bild meines teuern Bruders ge- hört und freue mich darauf, wenn ich es hier zu Gesichte bekomme. Auch war es mir ganz neu, dass Herr Ernest Thiel bereits in Deutschland ist. Ich werde gleich an ihn schreiben und ich hoffe, dass er und ich zusammen Ihr neues Bild»
  Munchmuseet, MM K 2989.   Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 16.12.1905. Se s. 1
  «Es tut mir sehr leid, dass Ihre Nerven immer noch nicht ganz in Ordnung gekommen sind; sonst passt es mir aber ganz gut, wenn Sie das Bild erst im Januar malen wollen, weil ich es eigentlich besonders hübsch fände wenn es eine Art Conversationsbild wäre, nämlich van de Velde mit auf dem Bild als Schöpfer des Nietzsche Archivs. Aber das wird wohl nicht gehen, und ich weiss auch nicht, ob Herr Thiel Herrn van de Velde mithaben will. Jetzt ist Alles verreist, van de Velde, Graf Kessler und Hofmanns gehen auch bald fort, während im Januar wir wieder Alle zusammen sind.»
  Munchmuseet, MM K 2998.   Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 24.10.1905. Se s. 1
  «Durch Herrn Prof. van de Velde hörte ich, dass Sie in Chemnitz sind. Da nun Herr Ernest Thiel Ihnen den Auftrag gegeben hat ein Bild meines Bruders zu malen und wir jedenfalls des- wegen mit einander Rücksprache nehmen müssen, so möchte ich Sie nur fragen, wann Sie die Absicht haben nach Weimar zu kommen, damit ich auch wirklich hier bin und Zeit habe diese Angelegenheit ernstlich mit Ihnen zu überlegen. Sehr angenehm würde es mir sein, wenn Sie»
  Munchmuseet, MM K 3121.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 13.12.[????]. Se s. 1
  «Auf Ihre Anweisung habe ich gleich einen Katalog an Herrn Thiel geschickt, der dann antwortete, er hätte schon einen sich verschafft gehabt.»
  Munchmuseet, MM K 3358.   Brev fra Carl Steinbart. Datert 03.09.1913. Se s. 4
  «für Mk 5000 – (also dasselbe Motiv wie das Bild „Steigende Sonne” in Stockholm) und eine kleine Landschaft „Baum mit blauer Luft” ähnlich dem Bilde bei Thiel in Stockholm, Grösse ohne Rahmen 60×80 cm lang, für Mk 1500– fünfzehnhundert Mark, beide zusammen für Mk 6500– Sechstausendfünf- hundert Mark zu malen»
  Munchmuseet, MM K 3359.   Brev fra Carl Steinbart. Datert 15.09.1913. Se s. 2
  «Dagegen bitte ich Sie, mir recht bald die Composition Die Verführung” Grösse ohne Rahmen 70 cm hoch×100 cm breit (wie abgemacht) zu malen und zu senden ebenson den Baum mit blauer Luft Grösse ohne Rahmen 80×100 cm (ähnlich dem Bilde bei Thiel in Stockholm)»
  Munchmuseet, MM K 3859.   Brev fra Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 10.10.1906. Se s. 1
  «Ich bin im Begriff das Herrenportrait an Herrn Ernest Thiel i/ Stockholm abzuschicken. – Damit kein Irrtum entsteht, möchte ich Sie bitten, mir das Bild noch einmal genau zu beschreiben. – Es ist nach den Photographien nicht No 18 sondern No 118; und stellt einen Herrn in ganzer Figur dar, mit weißem Anzug, Schlapphut & Pfeife; bitte mir so- fort mitzuteilen, ob es sich um dieses Bild handelt. – In Ihrem letzten Brief schreiben Sie, daß Sie mir keine Gemälde schicken können, weil Sie dieselben gebrauchen wollen, um sie persönlich zu verkaufen. Ich habe bis heute noch nichts von Ihnen über derartige Verkäufe gehört, und bitte Sie daher, mir diese eventuellen Verkäufe mitzuteilen. Haben Sie den Portrait- Auftrag Fräulein Eysold erhalten?»
  Munchmuseet, MM K 4450.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1906. Se s. 3
  «Bestilling fra Thiel! det maa være interesant at komme til Sverige, og see paa nært Hold, hvorledes de taer det, – og saa har Du \gode/ Venner der. Tor Hedberg skrev en storartet Artikel om Dig. –      Svenskerne har godt Syn paa Snobberiet her, og kommer med treffende Bemærkninger. –»
  Munchmuseet, MM N 205.   Notat av Edvard Munch. Datert 1905–1910. Se s. 2
  «istedetfor nye – ty TE. Thiel vilde absolu ikke ha de gamle men mine seneste»
  Munchmuseet, MM N 905.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 1
  «Jeg tror det er ligesågodt at I sender mig 200 Kroner – forat jeg ikke skal blive nødsaget til at standse med mit Arbeide – – I har jo tilstrækkelig Garanti i mit Hus og mine Hundreder Malerier hos Commeter i Hamburg – Om en Måned kommer den bekjendte svenske Mæ{s}cenat Thiel hidned forat hente de to Portrætter han har bestilt –»
  Munchmuseet, MM N 907.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.4.1906. Se s. 1
  «Jeg har nu fået færdig Bestillingen til den svenske Mæcenat Ernest Thiel – to Portrætter og få{et}r derfor 5000 Mark, hvilke Penger dog først efterhånden blir mig udbetalt –»
  Munchmuseet, MM N 912.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1906. Se bl. 1r
  «Her har det været heldigt og roligt for mig – Jeg reiser nu til Berlin forat male et Portrait – derefter tar jeg en Tur til Stockholm hvor jeg har fået Bestilling af { … }Direktør Thi{ … }el der har kjøbt adskilligt af mig.»
  Munchmuseet, MM N 913.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1r
  « jeg har sendt 150 Kr. som er at betragte som Renter af den hos mig Dig tilhørende Pengesum – Jeg får først om en Måned af Thiel Beløbet udbetalt – Har først nu fået blot en Del Forskud –»
  Munchmuseet, MM N 915.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.6.1906. Se bl. 1r
  « Pengeanvisning på 150 Kr. er sendt fra Berlin 28 Mai samtidig sendtes til Nørregaard der har fået Pengene – Det er dog heldigt at jeg har opbevaret Kviteringen de{ … }t var rent Tilfælde – den lå i en liden Tul i {R}Lommen – Det tar vel kanske en Tid før de kommer tilrette – Imidlertid får jeg ‹om› en 3 Ugers Tid Penger fra Thiel»
  Munchmuseet, MM N 917.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se bl. 1r
  « Det drar kanske ud med at erholde de bortkomne Penge – Det er da ærgerligt man skal have Bryderi med sligt – Jeg sender da foreløbig  …  nye 100 Kr – Så sendes Penger om ‹circa› 10 Dage – Thiel vil først have sit Billede så jeg foreløbig blot har fået Småbeløb – Jeg håber at det vil hjælpe at være en Tid borte fra de { … }Mennesker der har skaffet mig så megen ærgrelse – { … }Hils Larsen og de mange gode Venner jeg har i Aasgaardstrand»
  Munchmuseet, MM N 918.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.11.1906. Se s. 3
  «slå mig ned der – der faar først komme nye Mennesker op – Jeg kommer muligvis til at reise en Trip til Stockholm til Våren – jeg har der Bestillinger for {en}den bekjendte Mæcenat Thiel»
  Munchmuseet, MM N 923.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.4.1907. Se bl. 1r
  «Jeg er nu vel ankommet til Lübeck – Jeg måtte reise så fort fordi det gjaldt at træffe Thiel»
  Munchmuseet, MM N 1928.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1907–1908. Se bl. 1r
  «Jeg fik af Thiel nu blot 1000 Mrks så jeg ikke har kunnet betale {alle}al min Gjæld –»
  Munchmuseet, MM N 1932.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1907–1908. Se bl. 1v
  «Jeg reiser nu til Stockholm …  send mig et Kort om Folkebanken til Direktør Ernest ThielBlockhusudden»
  Munchmuseet, MM N 1967.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1905. Se s. 2
  «Portraitbestillinger – Den bekjendte svenske Mæcenat Direktør E. Thiel har blandt andet bestilt et Portrait af Nietszche»
  Munchmuseet, MM N 1997.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1905. Se s. 2
  «bekjendte svenske Mæcenat Direktør Thiel der har bestilt et Portræt af Nietzsche»
  Munchmuseet, MM N 2249.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Ikke datert. Se s. 1
  «Ich kam nach 2 Tage nachher – aber wurde dort nur ein Tag – Ich hatte gern Ihnen getroffen – Die Gemalden { … }bei Thiel hangen sehr schlecht – zu hoch – und denn die grozse Bank vorne! – Sonst ist das»
  Munchmuseet, MM N 2272.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1928–1929. Se s. 3
  «Krakket i Berlin begyndte man at forstå mig og være god mot mig – og omkring 1904 kom Tor Hedberg, { … }prins Eugen, ThielFåhræus og andre med { … }store inkjøb – \og sin elskværdighed/»
  Munchmuseet, MM N 2295.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1906–1907. Se s. 1
  «Hoffentlich haben Sie mein Brief erhalten – Ihre Adresse liegt in eine meiner f vielen Kofferten – Hrr Direktor Thiel in Stockholm ist mit Nietszchebild sehr zufrieden und es ist ihm zugeschieckt –»
  Munchmuseet, MM N 2391.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elisabeth Förster-Nietzsche. Ikke datert. Se s. 1
  «Ich habe vor kurzem von Hrr Thiel ein sehr liebenswurdiche Brief erhalten – Er ist {fur}mit dem Nietzschebilden ganz begeistert und er ist auch mit dem kleine Bild von Ihnen sehr zufrieden –»
  Munchmuseet, MM N 2524.   Brevutkast fra Edvard Munch til Signe Thiel. Ikke datert. Se s. 2
  «i Selskab med Dem og Thiel.»
  Munchmuseet, MM N 2560.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 4.9.1906. Se bl. 1r
  «Bitte das an Hrrn Ernest Thiel verkaufte Portrait ein Herr in wheiszer Anzug und mit Pfeife in Hand alz unverkauflich zu ‹signieren› notieren – Es ware doch ganz gut das Bild bei in Hagen auszustellen lassen – Aber das Bild musz alz unverkauflich ausgestellt sein – Die Gemalden in Secession werden wieder hier bei mir zuruckkehren – Es ist ganz not- wendich dasz ich meine neue Gemalde ein Zeitlang bei mir in Atelier behalten – es ist notwendich meine Arbeit wegen – Dazu ist es sehr praktisch alz ich doch viel mehr ver personlich verkaufe  …  wie Sie – Ich hoffe aber dasz es Ihnen bald { … }besser gelingen werden mehr zu verkaufen»
  Munchmuseet, MM N 2562.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 3.9.1906. Se bl. 1r
  « Ich theile Ihnen hierdurch mit dasz ich bereit bin das grosze Herrenportrait No 18 ‹an› Hrrn Ernest ThielStockholm fur 2000 Mrks zu verkaufen und zwar auf die Bedingung dasz ich das Geld 1‹7›00 Mrks (2000 Mrks mit Abzug 300 Mrks Procenten) durch Commetersche Kunstsalon mir sofort nach Eintreffen das Kaufsum mir pr Pos zugeschieckt wird –»
  Munchmuseet, MM N 2567.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1906. Se bl. 1r
  «Ich bitte Ihnen gefalligst nich in mein Angelegenheiten mit freunden mein Freunde in Ausland sich zu mischen – Hrr Ernest Thiel ist { … }der bekannteste schwedische Mæcen – und es hat Ihn gearget das Sie um Referencen gefragt hat»
  Munchmuseet, MM N 2593.   Brevutkast fra Edvard Munch til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 3.8.1906. Se s. 1
  «Ich bitte Ihnen dringend mir das Geld vom Hrr Ernest Thiel 1700 Mrks. whelche Sie sofort mir schiecken sollten mir zu schiecken –»
  Munchmuseet, MM N 2911.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.5.1922. Se s. 3
  «Billeder er udlånt fra Musæet i Wien, Mussæet i BrehmenBremen – Th{ … }iel i Stockholm der ellers er så karrig – Pinæus i Gøteborg – samtlige tyske samlere blot ikke Sunde – Jeg vil si det er næsten upatriotisk»
  Munchmuseet, MM N 3084.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1905–1906. Se bl. 1v
  «{ … }For Ernest Thiel maler jeg Fru Forster Nietzsche og NietzscheNietzsche har jeg tenkt at male i overnaturlig Størrelse – da der jo ikke kan være tale om { … }Ilusion – Har Du seet EsswHerman Essweins Bog om mig som netop er udkommet? Der er meget godt i den – Altsaa venter jeg bestemt Bogen»
  Munchmuseet, MM N 3085.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1906. Se s. 3
  «Thiel kjøber i stor Skala af mig»
  Munchmuseet, MM N 3114.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933–1940. Se bl. 1r
  «I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  … Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
  Munchmuseet, MM N 3237.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 15.1.1910. Se s. 2
  «Jeg er snart færdi med at ta Gravurene ud for Thiel – Det vilde være dumt af Meyer om han nøle ikke»
  Munchmuseet, MM N 3274.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 2
  «Jeg Det er jo ingen Nødvendighed for at sælge til Meyer men – men i Tilfælde vilde det { … }glæde mig at kunne hjælpe noen Slægtninge og fattige Venner – Thiel i Stockholm har skrevet at han har»
  Munchmuseet, MM N 3359.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert. Se s. 3
  «Jeg selv har blot fåt 2000 kr tilsammen for de 3 billeder i vort gale{ … }ri, Thiels og Eders –»
  Munchmuseet, MM N 3468.   Brevutkast fra Edvard Munch til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 1906–1908. Se s. 1
  «Ich ersuche Ihnen dringend gefalligst mir sofort nach unsere Abmachung das Geld zu von Hr Thiel 1700 Mrk mir zu schiecken – Die Abmachung nach sollte das Geld schon lange mir geschieckt werden»
  Munchmuseet, MM N 3469.   Brevutkast fra Edvard Munch til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 1906–1908. Se s. 1
  «Ich ersuche Ihnen gefalligst sofort das Geld von Hr Ernst Thiel mir zu schiecken – Ich bitte Ihnen die Abmachungen zu folgen –»
  Munchmuseet, MM N 3470.   Brevutkast fra Edvard Munch til Commeter'sche Kunsthandlung. Ikke datert. Se s. 2
  «Ich ersuche Ihnen gefalligst ab‹e›r dringend mir das Geld fur das von Hr E. Thiel gekaufte Bild mir zu schiecken –»
  Munchmuseet, MM N 3514.   Brev fra Edvard Munch til Rasmus Meyer. Datert 18.7.1909. Se s. 3
  «Jeg sender Dem strax vedlagt Kortene til Thiel og Stje{ … }rn- schantz – Senere til andre i Tydskland –»
  Munchmuseet, MM N 3689.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 276
  «Det er mærkeli at ikke sommeren 1901 er skrevet om – Det var den eneste g fredelige sommer jeg fik m på mange år – Den eneste lykkelige sommer jeg har havt i mit lille hus – Da malte jeg pikene på broen, Damerne på broen, det store træ – Fl Flere store billeder ‹for›Thiel – Barnebilleder og mange andre Mulig noen blev malt i 1903 – Mulig Damerne på broen ligeled‹es› Lindefrisen»
  Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
  «Løchens portræt – For dette og Thiels portræt har jeg fåt honorar hvoraf er skattet»