Munchmuseet, MM N 916

MM N 916, Munchmuseet. Datert 1906. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 916 bl. 1v

    
     …  { … }Frøken K. Bjølstad

    Norwegen
    Aasgaardstrand –

 

Munchmuseet N 916 bl. 1r
    
    Kjære T.
 Det m{ … }ærk{ … }værdig{ … }e
Penge{ … }brev er nu kommet
hid og forhaabentlig vil
det endelig ankomme { … }til Eder –

    
    Mange Hilsener til Dig
og Inger
 Din E M –