Munchmuseet, MM N 949

MM N 949, Munchmuseet. Datert 11.4.1909. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 949 bl. 1r
    
Kochsvei 21 11-{ … }4-09    Kjære tante!
 Jeg sender
Eder 500 Kroner – hvoraf
100 Kr til Lauras Sparebog
{J}Det blir vel længe til
jeg tjener s{ … }om iår – det
er vel Fløden der er
skummet – Det er
muligt jeg snart { … }gjør e{n}t
Besøg til Syd Norge

    – Til omegnen af Kristiania
k{ … }an jeg dessværre ikke komme

    
    Mange Hilsener  Din E Munch