Munchmuseet, MM N 971

MM N 971, Munchmuseet. Datert 1894. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 971 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 971 bl. 1v
    
    Kjære T.


Jeg reiser nu
til Paris hvor
jeg bliver 8 Dage
– Min Adresse
bliver
Grand Post
    poste restante
    Paris

    
    Hilsen {til}og gratulerer
til Ingers Fødselsdag
 Din E M

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand
    NKristiania