Munchmuseet, MM N 979

MM N 979, Munchmuseet. Datert 23.7.1913. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 979 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 979 bl. 1v
    
    Kjære T.
 Tak for
Dine og Ingers Breve –
Jeg har et tyds{ … }kt
Ægtepar i Besøg –
så der gives ikke
et Øyeblik Tid til
at skrive –

    Her er Grimsrød
afbildet – Det ser \i Virkelig-
hed
/ betydelig venligere
ud – og håp{ … }er { … }jeg I
snart får se det –

    
    Hilsen til Inger  Din
    E M –

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Nordstrand