Munchmuseet, MM N 988

MM N 988, Munchmuseet. Datert 19.11.1915. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 988 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand

 

Munchmuseet N 988 bl. 1r
    
    Kjære tante!


    Jeg drar altså på en liden
Trip til Kjøbenhavn igjen –
Vi har alle havt glæde af
Udstillingen – {I}Min adresse
er de første Dage –
    Den norske Kunstudstilling
    Charlottenborg Kjøbenhavn

    
    Hilsen til I.  Din { … }Edvard Munch