Munchmuseet, MM N 1000

MM N 1000, Munchmuseet. Datert 15.5.1923. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1000 bl. 1r

 

Munchmuseet N 1000 bl. 1v
    
    adr. Grand Hotel Dolder Zürich    Kjære tante!
 Jeg er
nu i Zürich og blir her
en tid for muli at ta
en liden tur til Venedig

    – Jeg har fået brev fra
J. M i B{ … }ergen som det
går ilde – Jeg finder dog
hun har nærmere forbindelse
end jeg til at hjæl‹pe s›ig –

    
    Mange hilsener til Dig og Inger
    Din E Munch

    
    Frøken Karen Bjølstad
    Nordstrand

    Kristiania