Munchmuseet, MM N 1001

MM N 1001, Munchmuseet. Datert 8.8.1925. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1001 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1001 bl. 1v
    Grand Hotel Åndalsnes
    Kjære tante –


    Som Du ser er jeg
på reise – Jeg har
reist den nye
Raumadalen til
Romsdalen – og Molde.
– Reiser hjemover
over Våge { … }hvor jeg
tænker at være
et par dage –

    
    Mange hilsener til Dig
og Inger
 Din heng. Ed. Munch

    
    Fr. Karen Bjølstad
    Nordstrand
    pr. Oslo –