Munchmuseet, MM N 1006

MM N 1006, Munchmuseet. Datert 29.1.1926. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1006, s. 1

    
    Kjære tante


    Tak for brevet – Dette var
jo aligevel bedre end at hun skulde
gået syg en tid – Hun havde det
forholdsvis let – og døde roli –

    Hun var jo { … }blit  …  så meget
bedre og jeg tror osså sygdommen
havde gjort hende roligere – Men
det er jo oså tænkeli at hun
kunde fået uroligere tider igjen –

    – Jeg har bedet Dr. Koren at
være Marskalk – og skal tale med

 

Munchmuseet N 1006, s. 2

Holmboe – Det er forresten
nu ikke så meget brugeligt
– og i tilfælde kunde det
sløifes – { … }Jeg håber Du
får sove igjen – Det har været
angribende for os alle – Jeg havde
stor nytte af bromnatrium
bromnatrium – Men det
er ikke sikkert det er godt
for Dig –

    
    Hjertelige hilsener til begge
    Din hengivne
    Edvard Munch

{26}29-1-1926