Munchmuseet, MM N 1037

MM N 1037, Munchmuseet. Datert 1913–1916. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1037, s. 1
    
    Kjære tante!
 Som
Du ved har je{ … }g ikke
stor Lyst til at
komme i Nærheden
af Byen – Kunde
I ikke have Fornøielse
af en liden Tur
nu i det deilige
Veir – om ikke til
Aasgaardstrand – så
til Moss – Her kunde
i bo på det hyggelige

 

Munchmuseet N 1037, s. 2

Renskaus Hotel der
og spise godt –

    {Jeg}Det tar 2 Timer
fra Lian eller
Bækkelaget – Her
kunde det osså være
hyggeligt – men Reisen
blir vel for lang for
en så kort Tid – { … }Anderledes
var det om Inger kunde
gi sig Ferie for nogle
Dage – dette var vel
forresten bedre senere

 

Munchmuseet N 1037, s. 3

    Jeg betaler hele Turen –
Det skulde være
morsomt at snakke
sammen – {og}men jeg vilde
meget gjerne undgå
Byen – I Moss kan
vi ta os en Kjøretur
fra Jeløen – Bed Inger
ringe op Samlaget
Aasgaardstrand – Kl. 12½

    – Jeg har været
heldig med Salg af
Billeder og håber

 

Munchmuseet N 1037, s. 4

på e{ … }t langt og roligt Ophold
her –

     Hilsen  Din
    Edvard Munch