Munchmuseet, MM N 1038

MM N 1038, Munchmuseet. Datert [??].2.1912. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1038, s. 1
    
    Kjære Tante!


    Tak for Brevet – godt at
Du kom over Forkjølelsen

    – Vinteren er nokså har
dennegang – Jeg befinder
mig vel – og det viser
sig at { … }Stedet er heldiere
for mig end Kristiania-
dalen – der er usund for mig

    – { … }Jeg føler mig altid ilde
der –

 

Munchmuseet N 1038, s. 2

    Men jeg faar vel snart
finde bryde op herfra aligevel
– det er langt fra Europa –
– { … }Jeg er lagt i en Skat
af 1100 Kr – det er svært –

    – Jeg har havt meget
at gjøre med aragement
af flere {u}Udstillinger – men
kommer snart at ta en
Trip til Hvitsten igjen –

     … 
    Jeg faar slutte dennegang

 

Munchmuseet N 1038, s. 3

forat få Brevet med
den eneste Post der gaar
2½ –

    Her { … }har været fors-
krækkeli { … }mange Ulykker
på Sjøen her –

    Flere er blit borte fra
mine Nabohuse –

    I Et Lidet Hus nærmest
mig – bor en gammel hvidhaaret
mand og Datter – Sønnen var
opgivet – men uventet fik
de Beskjed om hans Redning

    
    Mange Hilsener og Gratulationer
til Inger i Anledning Fødselsdagen

    Din hengivne Edv. Munch