Munchmuseet, MM N 1055

MM N 1055, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1055, s. 1
    
    Kjære Tante!


    Det ser ud til at det
kan endnu dra ud med 8 eller
14 Dage med Lånets Ud-
betaling – da et Par af
Endossenterne er reist
på Landet – således at
Underskrifterne f …  kommer
senere – Det er da bedst
Du sender mig Penger
hvis I kan afse – så
jeg kan redde Sommerens
arbeider – Kan I afse
l00 Kr–? hvis ikke så

 

Munchmuseet N 1055, s. 2

send hva I kan – I må
ikke sætte Eder i Forlegen-
hed selv – Jeg er nu kommen
så godt i Arbeide at det vilde
være skammeligt at slutte –

    {P}Disse Penge kan I få
sikkert tilbage om 3 Uger
senest – Jeg bader nu
ude i Sjøen – af og til
det er jo et stort Fremskridt

    
    Hils Inger
    Din E. Munch