Munchmuseet, MM N 1072

MM N 1072, Munchmuseet. Datert 24.10.1912. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1072 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1072 bl. 1v

    Mange Lykønskninger
i Anledning Fødselsdagen

    – Haaber Kalkunen
vil smage Dig godt –

    H{ … }older på at { … }hænge op
Udstillingen

     Hilser Inger
    Din Edvard Munch

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Nordstrand