Munchmuseet, MM N 1078

MM N 1078, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1078, s. 1

    Alle kan jo feile
og det har jo været
vanskelige Forhold
I har levet under –
– Men jeg forstår ikke
at Inger ikke medgir
noget – og viser at hun
{v}‹her› i Virkeligheden er
føieligere end det jeg har
faaet Indtryk af

    – Et forstår Inger nu
det ved jeg {–}:
– At jeg har måttet
stans stå hende imod
i de Ting hun har villet

    Det er ikke { … }noget Påfund
eller urimeligt Forlangende
Disse År har vist at Inger
kan komme med { … }komplet umulige Krav til en

    Krav der som det er min Pligt { … }absolut at
modstå – Og jeg må vide at Inger ‹taaler› dette

 

Munchmuseet N 1078, s. 2

sætte igjennem –
    Og når intet annet
at jeg har været taalmodig
viser vel mine årelange
Breve der intet frugtet –
– Og når disse intet
frugtet måtte jeg jo
tale strengt –

    – Det er dette Inger ikke
har taalt – det har blot
hidset hende op –

    – for hun Hun må vel
indse at jeg her måtte
tage det slig når intet annet
hjalp –

    Jeg må vide at Inger

 

Munchmuseet N 1078, s. 3

altså er føieligere – at jeg
ikke risikerer sligt såmeget
hvis jeg er nødt til at
{ … }advare hende – Og { … }dette År
har vist at Inger trænger min Veiledning

    – Det er af yderste
Vigtighed for Inger selv
{ … }hvis hun kan føre sig
lidt

    { … }Det er det bedste Middel
til at hun kan helbredes
for sin Sygdom – der jo
kunde blive alvorlig –

    – Det er hendes heftige
Modstand mod m
for der skaffer – Sindsbevægelse
og osså forværrer hendes
Sygdom –

 

Munchmuseet N 1078, s. 4

    Jeg ved at Inger i { … }Virkeligheden
ved jeg har Ret – og ved at
hvis jeg snakket ordentlig med
Jer – så vilde ‹I› Inger give mig
Medhold i alt – så vi ennu kunne
reparere noget af dette pinlige Forhold
der har varet så længe – og som
engang vil føles så bittert af hver
især af os – engang når det er forsent

    Jeg har et Par Breve fra
 …  År tilbage der viser tilfulde
{ … }at jeg har  …  gjort alt forat