Munchmuseet, MM N 1098

MM N 1098, Munchmuseet. Datert 29.9.1894. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1098, s. 1
    Stockholm 29/9 94


    Kjære Inger!
 Jeg har
glemt at rømme mit Atelier
i Storthinget og he ber Dig
gå op og ta med Dig hvad
Du synes jeg har Brug for.
Nøglen medfølger, og hos
Vagtmesteren får Du Besked.
Du må si ham at jeg
havde så meget at  …  ordne
før Reisen og at den kom så
hurtig på at jeg glemte at
sige ham til. Giv ham
2 Kroner så han kan stelle
Værelset istand – Jeg har det
meget hyggeligt hos Bæckström

 

Munchmuseet N 1098, s. 2

Udstillingen blir først på
Mandag. Lokalet er udmærket.
– Breve sendes til min
    Adresse: Docent Bæckström
    Vestmannagatan 10

    
    Hilsen til Alle
    Din Edvard Munch