Munchmuseet, MM N 1109

MM N 1109, Munchmuseet. Datert 1916–1926. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1109, s. 1
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet – Jeg kommer
vel til at reise Lørdag først
til Gøteborg senere til Berlin Schveisz
– Det skal { … }bli hyggeli at
komme ud når jeg kommer
tilbage om 6 ugers tid –
og har mer ro på mig –
– Jeg fandt et stykke
violet uldkjole stykke – det
har jeg tidligere kjøbt til
brug for alle tre – Jeg havde
efter glemt jeg havde det

 

Munchmuseet N 1109, s. 2

og det er desværre delvis spist
op af møl – skulde tro
alligevel det er nok til
alle tre – Jeg sender det
idag pr. Jernbane –

    Sendte igår vin til tante
og håber hun har fået det og brevet
 Med hilsen til begge
    Din hengivne

    Edvard Munch

    Tøiet kan vist osså bruges
til let kaabe –

    Breve til mig kan blir
eftersendt fra Skøien.