Munchmuseet, MM N 1123

MM N 1123, Munchmuseet. Datert 28.2.1927. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1123 bl. 1r

    
    

 

Munchmuseet N 1123 bl. 1v

Kjære Inger!
Har havt meget
at bestille –
Reiser for noen
dage til Wiesbaden
    Adresse: Poste restante

    
    Mange hilsener
til begge

    Din heng. E Munch

    
    Frøken Inger Munch
    Solveien
    Bækkelagshøgda
    Norge Nordstrand?