Munchmuseet, MM N 1124

MM N 1124, Munchmuseet. Datert 4.3.1927. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1124 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1124 bl. 1v
    
    Kjære Inger!
 Jeg
reiser nu
muligt over
Berlin på en
liden trip til Wien –
Adresse:
Nationalgalleriet
    Berlin

    
    Mange hilsner til
begge
       Din E M

    
Frk. Inger Munch
    Solveien
    Nordstrand
    pr Oslo
    Norwegen