Munchmuseet, MM N 1125

MM N 1125, Munchmuseet. Datert 7.3.1927. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1125 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1125 bl. 1v
    
Kjære I.


Reiser idag på
en kort tur
til Rom –

    Håber alt står
godt til

    
    Mange hilsener
til begge

    Din heng. E M

    
    Frk. Inger Munch
    Solveien
    Nordstrand
    Oslo
    Norwegen