Munchmuseet, MM N 1126

MM N 1126, Munchmuseet. Datert 12.3.1927. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1126 bl. 1r

 

Munchmuseet N 1126 bl. 1v
    Adr.  Hotel de Russie
    Via Bambino
    Rom    Kjære Inger!


    Min adresse er
nu  Hotel de Russie
– Her er deili nu –
Jeg reiser i morgen
ud til Onkel P.A. s
grav – Muli tar
jeg senere en trip til
‹Neapel› – Reiser så
hjem igjen – Håber
I har det godt      

     Hilsen
til begge      
 Din EM

    
Frk. Inger Munch
    Solveien
    Nordstrand
    pr Oslo
    Norwegen