Munchmuseet, MM N 1142

MM N 1142, Munchmuseet. Datert 1930. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1142, s. 1
    
    Kjære Inger!


    Vi har sommeren for os
men de{t}n må vi benytte
os af
– og uten at behøve
‹forivrre› sig i tide se efter –
Det er ikke heldi    nu
som for et år siden
at vente til flyttetiden
da alle har i tide leiet –
I får dårlig og dyr leilighed

    Jeg f tængte på at der
var meget lettere at finde

 

Munchmuseet N 1142, s. 2

et passende sted hvis I
osså tog andre { … }egne – Jeg
faldt på det da I havde
tænkt på Louisenberg – Når
I har en passende leilighed
helst med liten have der
skaffer en så god adspredelse
vilde I kunde med en
god pike få det ligeså
betryggende som på Louisenberg

    Det er så godt for Dig at
ha tante at stelle for –
men jeg vilde gjerne om muli
at Du skulde ha en liden
have at stelle med {–}som sagt

 

Munchmuseet N 1142, s. 3

Af og til at søge efter leilighed
er bare morsomt og heldi
for dig – det er afvexling –

    Jeg skal når jeg får tid osså
se efter –  …  På en eller annen måte
lod det sig vel osså gjøre at kjøbe en villa –

    Jeg syns jeg bør få ordnet
med gravene vi vil ellers kunne
angre på det – Hør lidt efter
– Vi får træffes engang
i byen og ordne hermed –

    De må itide bringes annetsted –
– Jeg håber tante fremdeles
har god rekonvalesents – Skal aftale
et møde i byen –

    
    Mange hilsener til begge
    Din E. Munch

    – Et godt logi er det vigtigste
{–}af alt – næsten mer end maden –
og 3 værelser mindst må I ha

 

Munchmuseet N 1142, s. 4

    P. S.
I begynnelsen af en bronchit og når
man er dårlig bør Du  …  man ikke
ta kolde afrivninger – men jeg har tat
selvom jeg ennu har noget ha slim –
Jeg syns det er udmærket –