Munchmuseet, MM N 1144

MM N 1144, Munchmuseet. Datert 19.5.1931. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1144 bl. 1r
Note
    Tantes begravelse      1931.
    
    Kjære Inger


    Jeg kunde følge begravelsen
fra kirken til gravstedet –

    Jeg håber Du ikke er overanstrængt
Du har hat meget at stå i
– Bliv nu på Nordstrand til
det blir varmere og hvil Dig ut –
Du har vel selskab derute
så det ikke blir for ensomt –

    Jeg skal komme ut snart –
Om våren er der mest uro
for mig og osså en tid jeg må
være forsikti –

 

Munchmuseet N 1144 bl. 1v

Reis ikke før jeg får talt med
Dig

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch

Ekely 19-5-31